Centrum pomocy / Struktura systemu

Struktura systemu

Być może zastanawiasz się czy możliwe jest wdrożenie Systell Contact Center w wersji on-premis. Otóż tak! Jeżeli rozważasz taką wersję systemu to zapoznaj się z jego podstawową architekturą i wymaganiami.

Tak wygląda podstawowa architektura systemu.

Systell Contact Center (SCC) jest podzielony na część kliencką oraz serwerową.

Część kliencka

Część kliencka, to:

 1. Aplikacja agenta – jest to główne narzędzie pracy konsultantów. Aplikacja wykonana jest w technologii ReactJS i wykorzystująca technologie, takie jak: OAUTH2 (JWT – Jason Web Token), WebRTC, HTML5, SignalR, SSL. Aplikacja umożliwia agentom:

  • wykorzystanie kanałów komunikacyjnych (telefon, mail, SMS, MMS, faks, formularz www, chat),
  • obsługę kontaktów,
  • obsługę spraw (zgłoszeń i zadań).
 2. Aplikacja menadżera – w tej części manager konfiguruje kampanie, na których pracują agenci, określa procesy obsługi, tworzy użytkowników, nadaje uprawnienia.
 3. Serwer tożsamości – mechanizm autoryzacji użytkowników w za pomocą OAuth 2.0 z wykorzystaniem Jason Web Token (JWT).

Część serwerowa

Część serwerowa, to: 

 1. Serwer tożsamości – umożliwia autoryzację i autentykację użytkowników w aplikacji agenta i managera oraz przy komunikacji z SCC API. Serwer tożsamości pozwala także na delegowanie autoryzacji na zewnętrzne serwery, zgodnie z metodologią OAuth 2.0. Aplikacja kliencka agenta i managera lub zewnętrzny system po zautoryzowaniu się i pobraniu tokena, może wywoływać metody API zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami, do czasu ważności życia tokena.
 2. SCC API – API wykonane w technologii Web API 2.0 z obsługą OAuth 2.0. API służy jako proxy między aplikacją agenta lub zewnętrznymi systemami, a Systell Contact Center. Część integracyjna API umożliwia integrację zewnętrznych systemów z SCC. SCC zapewnia również obsługę WebHook.
 3. SCC Application Server – usługa systemu SCC odpowiedzialna między innymi za:
  • obsługę systemu dialerowego,
  • skrzynek poczty email, wiadomości SMS/MMS,
  • licencjonowanie.
 4. SCC Web Server – serwer odpowiedzialny za obsługę aplikacji Panel Menadżera. Serwer ten odpowiada za autoryzację w Panelu, pobieranie danych i prezentację ich menadżerowi lub administratorowi systemu.
 5. SCC SIP Server – serwer zapewniający obsługę telefonii.
 6. Baza danych SQL – silnik Microsoft SQL Server przechowujący dane w systemie.

Zabezpieczenia

 1. Dostęp z aplikacji klienckich do systemów serwerowych SCC został zabezpieczony zarówno protokołem SSL, jak i w przypadku SCC API i aplikacji agenta tokenami JWT. W przypadku aplikacji menadżera system zabezpieczony jest protokołami i zabezpieczeniami ASP Web, sesji itp.
 2. Hasła użytkowników są szyfrowane w systemie SCC za pomocą metody jednokierunkowej z obsługą Salt. Haseł nigdy nie przechowujemy otwartym tekstem i nawet pracownicy Systell nie mają możliwości ich podglądu.
 3. System zabezpieczony jest przed podsłuchem poprzez wykorzystanie SSL.
 4. System monitorowany jest na bieżąco przez zespół administratorów weryfikujących stan systemu oraz ewentualne próby naruszenia bezpieczeństwa systemu.

Integracja

System umożliwia integrację i konfigurację z zewnętrznymi systemami na kilku poziomach:

 1. API integracyjne – SCC API umożliwia integrację zewnętrznych systemów z SCC poprzez API RestFull z zabezpieczeniami SSL oraz tokenami JWT (OAuth 2.0). Za pomocą SCC API można między innymi zarządzać kontaktami i sprawami.
 2. Pluginy systemowe – umożliwiają prezentowanie danych pochodzących z systemów zewnętrznych w SCC a także przesyłają dane do zewnętrznych systemów, za pomocą zewnętrznych web API, Webhook lub innych metod.
 3. Pluginy – pozwalają na integrację na poziomie silników baz danych.
 4. Pluginy wdrożeniowe – umożliwiające rozszerzanie systemu o przyciski, widoki, tak by dostosować go do potrzeb Klientów.

Monitorowanie

 1. System posiada możliwość śledzenia i logowania wielu zdarzeń i stanu systemu w logach systemowych. Konfiguracja ta pozwala na włączanie i wyłączanie takiego monitorowania nawet na produkcji, w czasie rzeczywistym, bez konieczności wykonywania przestojów w systemie.
 2. System monitoruje logowania użytkowników do systemu z zapisem adresów IP.
 3. System na bieżąco weryfikuje stan licencji i liczbę zalogowanych do systemu użytkowników.
Czy artykuł był pomocny?