Centrum pomocy / Twoje konto Systell

Twoje konto Systell

Do obsługi i monitorowania płatności oraz zarządzania licencjami służy Twoje konto Systell Contact Center. Przejdziesz na ten widok klikając ikonę portfela po prawej stronie górnego paska menu.

Pamiętaj, że dostęp do widoku Twoje konto, mają tylko użytkownicy o roli administratora, managera lub supervisora.

Znajdziesz tu cztery sekcje: Stan portfela, Licencja, Dane do faktury i Historia płatności.

widok twoje konto

Stan portfela

Kafelek Stan portfela prezentuje ile masz środków do wykorzystania na zakupy licencji oraz połączenia i SMSy (wartość netto).

kafelek stan portfela

Umieściliśmy tu także opcję Doładuj. Umożliwia Ci ona przelanie wybranej kwoty na Twoje konto pre-paid i zwiększenie stanu portfela.

Jak doładować stan portfela w Twoje konto?

1. Na kafelku Stan portfela kliknij w Doładuj.

2. W oknie, które się pojawiło, uzupełnij kwotę doładowania brutto. Upewnij się, że dane do faktury są prawidłowe, a w razie potrzeby możesz je poprawić.

3. Kliknij w Podsumowanie i przejdź do kolejnego kroku.

4 .W podsumowaniu zobaczysz kwotę netto, podatku VAT oraz brutto. Kliknij w Doładuj.

Pamiętaj, że w podsumowaniu doładowania stanu portfela podawana kwota netto, to wartość o jaką zostanie zwiększony stan Twojego portfela, a kwota brutto, to ta, na którą będziesz wykonywał przelew, ponieważ zakup jest opodatkowany (23% VAT). Wszystkie te informacje będą wyszczególnione także na dokumencie faktury, do pobrania z tabeli Historia płatności.

podsumowanie płatności

5. Nastąpi przekierowanie do strony Przelewy24.pl. Tam wybierz metodę płatności i wykonaj przelew. Po potwierdzeniu zlecenia transakcji, wrócisz do widoku Twoje konto w Next.

6. Informacje o dokonanym doładowaniu oraz wygenerowaną fakturę, znajdziesz w tabeli Historia płatności.

Niski i ujemny stan konta

Gdy stan Twojego konta pre-paid spadnie do poziomu, który może blokować pracę zespołu, system poinformuje Cię o tym, przy pomocy komunikatu.

komunikat next o niskim stanie konta

Niski stan konta oznacza, że w portfelu masz 10 gorszy lub mniej. W tej sytuacji stan portfela, wyświetlany po prawej stronie górnego paska menu, zmieni kolor na czerwony. Dodatkowo otrzymasz wiadomość email z powiadomieniem.

Ujemny stan konta spowoduje, że kwota na kafelku Stan portfela będzie wyświetlana na czerwono.

stan portfela na czerwono przy ujemnym stanie konta

Uwaga! Koszt jest naliczany i odejmowany ze Stanu portfela dopiero po zakończeniu połączenia.

Gdy stan portfela osiągnie wartość poniżej zera, rozmowy wychodzące zostaną zablokowane. Konsultanci próbujący wykonać połączenie lub wysłać SMS otrzymają komunikat, że jest to niemożliwe.

powiadomienie o braku środków na połączenia

Licencja

Na kafelku Licencja znajdziesz informacje o dostępach do aplikacji.

kafelek licencja

Rodzaj pakietu to bezpłatna licencja Trial, pobrana z naszej strony internetowej, lub nazwa zakupionego przez Ciebie planu, według listy dostępnej w cenniku.

 

Dla bezpłatnej licencji próbnej, będzie tu widoczna liczba dni do końca jej ważności oraz liczba dostępów dla użytkowników.

 

Gdy przejdziesz już na jeden z planów, znajdziesz na tym kafelku informacje o dacie kolejnej płatności za subskrybowane licencje, miesięcznym koszcie pojedynczej licencji i liczbie dostępów dla użytkowników.

Kwota opłaty za licencję podana jest netto, ponieważ jest tak także w Stanie portfela. Dzięki temu łatwo ocenisz, czy dostępne na koncie środki wystarczą na zakup kolejnej licencji lub opłatę subskrypcyjną.

Jak przejść z bezpłatnej wersji trial na Plan Standard?

1. Na kafelku Licencja kliknij Kup plan.

2. W oknie, które się pojawiło wybierz z listy rozwijanej liczbę licencji w Planie Standard, która jest Ci potrzebna.

Licencje kupowane w Planie Standard nie sumują się z licencjami, które były dostępne w bezpłatnej wersji próbnej, tylko zastępują je. Minimalna liczba posiadanych licencji to 4.

3. Kliknij wybierz.

4. W kroku drugim zobaczysz podsumowanie informacji dotyczących przejścia na Plan Standard.

podsumowanie zakupu licencji

a. Liczba kupowanych licencji.

b. Pełna cena pojedynczej licencji.

c. Kwota podatku VAT (23%).

Będzie wyszarzona, jeśli Stan portfela wystarcza na pokrycie kosztów zakupu. Przy płatności z portfela, podatek VAT nie jest doliczany, ponieważ został już pobrany od doładowania konta pre-paid.
Wyświetli się niewyszarzona, gdy Stan portfela nie jest wystarczający do dokonania zakupu i konieczne jest opłacenie wybranych produktów za pomocą płatności internetowej, do której doliczana jest kwota podatku VAT (jak w przypadku doładowania).

d. Data pobrania kolejnej opłaty subskrypcyjnej, czyli pierwszy dzień kolejnego miesiąca.

e. Informacja, czy stan Twojego portfela, czyli konta pre-paid, jest wystarczający na pokrycie kosztów zakupu wybranej liczby licencji.

Jeśli tak, będzie tu widoczna dostępna kwota, a jeśli nie – pojawi się szare oznaczenie
.

f. Zsumowana kwota za wykonywany zakup, która zostanie pobrana z portfela, lub na którą będziesz wykonywał za chwilę płatność internetową.

Cena licencji przy jej zakupie jest obliczana proporcjonalnie do pozostałych dni bieżącego miesiąca. Pełna kwota zostanie pobrana dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym.

5. W kroku drugim masz również możliwość uzupełnienia lub zmiany danych do faktury. Mogą one być wymagane, ponieważ jeśli płatność będzie dokonywana nie z portfela, a przez Przelewy24.pl, zostanie wygenerowana faktura. Dokument do pobrania znajdziesz w tabeli Historia płatności.

Aby zmienić dane, kliknij ikonę ołówka, wprowadź potrzebne poprawki. Zatwierdź je wybierając Zapisz nad formularzem.

6. Potwierdź zakup.

Jak dokupić licencję dla agenta?

zmień liczbę licencji

Gdy masz już wykupiony Plan Standard, a chcesz zwiększyć liczbę licencji dla konsultantów, na kafelku Licencja kliknij Zmień. Dalej postępuj, jak przy nabywaniu Planu Standard (punkty 2.-6.).

Jak anulować subskrypcję licencji?

Anulowanie subskrypcji oznacza, że od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, konta użytkowników systemu zostaną wyłączone. Do tego czasu wszystkie funkcje i dostęp do danych nie ulegną zmianie. W kolejnym okresie rozliczeniowym nie zostanie pobrana opłata licencyjna.
Aby anulować swój dostęp do Systell Contact Center:

1. Na kafelku Licencja kliknij Zmień.

2. W kroku pierwszym wybierz Anuluj subskrypcję.

3. W kroku drugim system poprosi Cię o potwierdzenie Twojej decyzji. Jeśli ponownie wybierzesz Anuluj subskrypcję, wyświetli się komunikat, że została ona wykonana.

Na adres email podany przy rejestracji, system wyśle powiadomienie o rezygnacji.  Dodatkowo wygląd kafelka Licencja ulegnie zmianie i nie będziesz miał już możliwości zakupu licencji.

kafelek Licencja po anulowaniu subskrypcji

Uwaga! Anulowanie subskrypcji dotyczy wszystkich posiadanych licencji i jest procesem nieodwracalnym. W kolejnym okresie rozliczeniowym żaden z użytkowników nie będzie miał dostępu do swojego konta.

Dane do faktury

kafelek dane do faktury

Kafelek Dane do faktury umożliwia zmianę danych Twojej firmy, które będą znajdowały się na generowanych przez system fakturach. W tym celu wybierz Edytuj, uzupełnij dane i kliknij Zapisz.

Wszystkie dane w formularzu Danych do faktury są wymagane do jego zapisania, ponieważ są niezbędne do wystawienia dokumentu faktury VAT. W polu NIP i Kod pocztowy dodatkowo określony jest wzór wpisywanej informacji (NIP to 10 cyfr, bez myślników i spacji, kod pocztowy w układzie XX-XXX). Pole E-mail uzupełnia się automatycznie adresem podanym w procesie rejestracji, ale możesz go zmienić.

Historia płatności

tabela historia płatności

W tej tabeli znajdziesz zestawienie płatności związanych z doładowywaniem stanu portfela oraz zakupami licencji.
Data zakupu, to data wykonania przez Ciebie danej operacji.

Faktura, to kolumna w której znajdziesz linki umożliwiające pobranie faktur. Pamiętaj, że dla zakupów dokonywanych z portfela oraz niezakończonych transakcji – dokumenty te nie będą dostępne.

Kwota netto prezentuje wartość doładowania lub zakupu.

Status określa na jakim etapie jest dana operacja. Opłacono, oznacza że została zakończona pomyślnie. Anulowano przypisane jest do anulowanych płatności. Oczekuje jest statusem przejściowym, gdy brak jeszcze informacji, czy operacja powiodła się czy nie.

Opis zawiera informację o rodzaju operacji. Może to być Doładowanie, czyli przelew na konto pre-paid. Dla zakupów licencji opisem będzie nazwa planu, na przykład Plan Standard.

Na samym końcu kolumny Opis znajdziesz też opcję pobrania faktury, jeśli jest przypisana do wybranej operacji.

ikona strzałki slużąca do pobrania faktury z tabeli historii płatności

Gdy wykonujesz zakup licencji z płatnością przez Przelewy24.pl, a nie z portfela, w Historii płatności pojawią się dwa wpisy. Jeden, odpowiadający doładowaniu konta, wraz z dostępną do pobrania fakturą VAT. Drugi, dla wykonanego zakupu licencji.

Gdy pierwszego dnia miesiąca zostaną naliczone opłaty za utrzymywane licencje – w tabeli historii płatności pojawią się wpisy odpowiadające kosztom za każdą zakupioną wcześniej grupę licencji.

Np. jeśli 4. maja kupisz pięć licencji, a 18. maja jeszcze dwie, to 1. czerwca do listy płatności dodadzą się dwie pozycje: opłata czerwcowa za pięć licencji i opłata czerwcowa za dwie licencje.

Czy artykuł był pomocny?