Centrum pomocy / Wallboard

Wallboard

Wallboard to moduł ułatwiający kontrolę nad pracą. Jest to tablica składająca się z paneli liczników, które przedstawiają na bieżąco odświeżane statystyki. W zależności od potrzeb można je modyfikować, tworzyć nowe lub usuwać już istniejące. Aby wejść w te opcję należy wejść do części menadżerskiej Systell Contact Center i z głównego menu wybrać Wallboard.

Tablicę możesz dowolnie konfigurować. Do wyboru są domyślne liczniki proponowane przez Systell Contact Center, ale możemy również stworzyć swój własny licznik, jednak do stworzenia licznika potrzebna jest odpowiednia procedura dostępna w bazie danych.

Dostępne domyślne liczniki:

 • Wszystkich połączeń – suma połączeń wychodzących i przychodzących wykonanych w danym dniu.
 • Liczba sukcesów – liczba spraw zakończonych sukcesem w danym dniu.
 • Liczba dzwonionych dzisiaj kampanii – Suma kampanii, w ramach których wykonywane były połączenia w danym dniu.
 • Odebranych połączeń – Suma połączeń odebranych danego dnia.
 • Liczba oddzwonień na dziś – Liczba odebranych oddzwonień w danym dniu.
 • Liczba utraconych połączeń – Liczba połączeń utraconych na PDS.
 • Procent odebranych – Stosunek odebranych połączeń do połączeń przychodzących ogółem.
 • Średni czas rozmowy – Dzienny średni czas rozmów przychodzących i wychodzących.
 • Liczba aktywnych spraw – Liczba spraw, które zostały dzisiaj poruszone (otworzone przez agentów lub wydzwonione przez dialer).
 • Czas rozmów – Sumaryczny dzienny czas rozmów wychodzących i przychodzących.
 • Połączeń oczekujących – Liczba połączeń oczekujących na wszystkich lub wybranych kolejkach (tylko w ramach integracji 3CX).
 • Zalogowanych agentów – Liczba agentów zalogowanych aktualnie do kolejek wychodzących i przychodzących (tylko w ramach integracji 3CX).
 • Zajęci agenci – Liczba agentów prowadzących w danym momencie rozmowę (tylko w ramach integracji 3CX).
 • Liczba prowadzonych rozmów na danej kolejce/ kolejkach – ile rozmów jest prowadzonych w danej chwili i na danej kolejce.
 • Średni czas rozmów przychodzących i wychodzących 
 • Sumaryczny czas rozmów przychodzących i wychodzących
 • Liczba poruszonych dziś spraw –  liczba spraw, których status uległ zmianie w danym dniu.
 • Dostępni agenci – agenci którzy nie rozmawiają i czekają na połączenie.

Jak edytować Wallboard?

 1. Wejdź do części menadżerskiej Systell Contact Center.
 2. Wejdź w zakładkę Wallboard. Z tego miejsca możesz dowolnie zmieniać wyświetlające się liczniki.
 3. Aby edytować już istniejący licznik:
  • Kliknij Edytuj.
  • Najedź myszką na wybrany licznik i kliknij ikonę edycji, która pojawi się w lewym górnym rogu.
  • Za pomocą narzędzia edycji możesz dowolnie zmieniać kolory, tekst na liczniku czy czas w sekundach, co który licznik ma się odświeżać. W tym miejscu możesz również zmienić kolejki, z których dane mają pokazywać się na liczniku. Dostępna jest również opcja włączenia alarmu – kiedy licznik przekroczy podany przez Ciebie warunek, może zmienić kolor. Opcja ta jest przydatna, kiedy zależy Ci na wydajności pracy agentów.
  • W trybie edycji możesz również manipulować położeniem liczników przeciągając je po tablicy.
 4. Aby dodać licznik:
  • Kliknij + Liczniki.
  • Wybierz jeden z dostępnych już skonfigurowanych liczników. Żeby stworzyć nowy licznik możesz kliknąć Utwórz licznik (zaawansowane) – ta procedura wymaga jednak stworzenia nowego wpisu w bazie danych.
Czy artykuł był pomocny?