Centrum pomocy / Wersja 7.2.0

7.2.0

Data wydania 1/2023

Nowe funkcjonalności

 • Wielozaznaczenie na Sprawy i Kontakty oraz możliwość jego dodania do widoków customowych ★★
 • Akcje dla wielu spraw i kontaktów: usuń, przenieś sprawy do innej kampanii, ustaw status, właściciela, źródło lub priorytet, utwórz nowe sprawy dla kontaktów, przenieś sprawy do spam ★★
 • Rozwijane boczne menu ★

Zmiany jakościowe

 • Poprawa wyglądu powiadomień o przypomnieniach/oddzwonieniach
 • Poprawa działania widoku 'Szukaj’
 • Optymalizacja działania filtrów słownikowych na widokach
 • Możliwość ustawienia dowolnej godziny dla oddzwonienia
 • Nowe tooltipy

Poprawki

 • Poprawa działania listy rozwijanej i ustawienia oddzwonienia w skrypcie
 • Korekta w działaniu listy rozwijanej i pola daty na skrypcie
 • Poprawa działania widoku Portfela
 • Korekta wyświetlania liczby aktywności na liście w sprawie
 • Poprawa wyglądu przycisku Eksportuj na widoku 'Szukaj’
 • Naprawienie listy dostępnych numerów wewnętrznych w edycji użytkownika
 • Poprawa edycji właścicieli w sprawie
 • Poprawa wyświetlania wartości pól listy rozwijanej na skrypcie
 • Poprawa zapisu sprawy przy wybranych polach w liście rozwijanej w skrypcie
 • Poprawa wyświetlania liczb na zakładkach filtrów widoku 'Kontakty’
 • Korekta w zapisie parametrów filtrów dla widoków dynamicznych
 • Poprawa wyświetlania nazwy zakładki zapisanego filtra w trybie edycji
 • Poprawa wyglądu liczników od maili/zgłoszeń na górnej belce
 • Naprawienie wyświetlania spraw z formularzem zawierającym walidację
 • Korekta w usuwaniu notatki na sprawie
 • Poprawa usuwania notatki kontaktu
 • Poprawa wyświetlania listy statusów dostępnych do zmiany w sprawie
 • Naprawa wyświetlania wyników wyszukiwania po zmianie filtra
 • Korekta we wpisywaniu danych dla nowego kontaktu
 • Poprawa w przesyłaniu parametrów podwidoków filtrów
 • Korekta w zapisie sprawy po zmianie statusu
 • Korekta w akcji automatycznej z procesu: wysyłka SMS dla pola skryptu
 • Poprawa zapisu połączeń wewnętrznych
 • Korekty w kolejce zapisu
 • Korekta przy deduplikacji kontaktu
 • Korekty w widoku dynamicznym 'Kontakty’
 • Poprawienie walidacji pól formularza
 • Korekty w licznikach na widoku 'Monitorowanie->Agenci’
 • Zmiany w raportach
 • Poprawa wyglądu widoku 'Portfela’
 • Korekta w sortowaniu na widokach dynamicznych
 • Poprawienie filtrowania po dacie na widokach dynamicznych
 • Zmiany w filtrowaniu na dynamicznych widokach
 • Wydzielenie wspólnych bibliotek pomiędzy IdentityServer oraz API
 • Zmiany w menu
 • Zmiany w Serwisie Integracji

★    główne nowe funkcjonalności

★★ największe główne nowe funkcjonalności

Czy artykuł był pomocny?