Centrum pomocy / 6.6.1

6.6.1

Data wydania: 12/2019

Nowe funkcjonalności

 • Dodanie możliwości konfiguracji przycisku „Dodaj sprawę” z karty połączenia telefonicznego
 • Dodanie możliwości ustawienia czy dana kolumna widoku dynamicznego ma być rozszerzalna
 • Dodanie liczników do widoków dynamicznych
 • Wyłączenie walidacji pól skryptu na wybrany status
 • Import/Eksport widoku dynamicznego.
 • Dodanie możliwości konfiguracji ikony kontaktu
 • Wysyłka SMS z informacją o RODO w trakcie trwania połączenia
 • Dodanie możliwości ustawienia w dynamicznym widoku pola wieloliniowego
 • Tagi – dodanie możliwości ustawienia koloru
 • Informacja o numerze miejskim podczas transferu z zapowiedzią

Zmiany jakościowe

 • Zabezpieczenie na kolejce przed próbą ponownego dodania istniejącego kontaktu/sprawy
 • Ukrycie komunikatów o zmienionej sprawie, „Odśwież”
 • Ograniczenie możliwości wyszukiwania po kilku filtrach poprzez zewnętrzne API
 • Zmiany w ustawieniach dostępności widoku „Znajdź” i „Dashboard”
 • W przypadku braku uprawnień do widoku „Dashboard” lub „Znajdź” załadowanie pierwszego z góry widoku dynamicznego

Poprawki

 • Pobieranie spraw z poziomu dynamicznego widoku „Wszystkie sprawy”
 • Poprawa działania widoku „Znajdź”
 • Identyfikacja użytkownika przy połączeniu przychodzącym
 • E-maile – przekazywanie załączników z poprzedniej wiadomości w-mail przez opcję „prześlij dalej”
 • Poprawa funkcji wyboru kampanii w edycji akcji procesu
 • Poprawa opcji ukrycia kampanii
 • Poprawa naliczania czasu pracy i przerw
 • Poprawa mechanizmu powrotu do poprzedniego widoku
 • Kontakt wirtualny można otworzyć kilkukrotnie
 • Poprawa działania pól checkbox w widokach dynamicznych
 • Poprawa wyświetlania liczby dodanych/zaktualizowanych kontaktów
 • Dublowanie statusów w edycji procesu
 • Poprawienie działania mechanizmu ustawiającego ostatnie połączenie
 • Poprawa funkcji zapisu sprawy
 • Poprawa przycisku „Zapisz” na karcie sprawy/kontaktu – przycisk aktywny mimo, że nie wprowadzono zmian
 • Poprawienie rozpoznawania numeru telefonu na połączenie przychodzące
 • Poprawa funkcji wyszukiwania z dwoma filtrami
 • Poprawka pobierania mapowań dla skryptu i procesów
 • Synchronizacja listy zalogowanych użytkowników w przypadku awarii systemu
 • Wyszukiwarka szuka także po fragmentach frazy
 • Tworzenie sprawy dla niezapisanego kontaktu wirtualnego
 • Pulsar przy tworzeniu sprawy z połączenia przychodzącego
 • Dublowanie kontaktu przy kilkukrotnym kliknięciu wyniku wyszukiwania
 • Transfer połączenia na zajętego agenta rozłącza połączenie
 • Poprawa edycji procesu w części menadżerskiej SCC
 • Zapis kontaktu, gdy zmieniono tylko tagi
 • UI przy zapisie nie przesyła Tag
 • Poprawa sortowania po temacie
 • Poprawa wybierania kampanii
 • Odświeżanie liczników dynamicznego widoku na wejście na ten widok oraz odświeżenie widoku
 • Zmiana kampanii dla nowej sprawy
 • Lista rozwijalna na widoku „wszystkie sprawy”
 • Komunikat przy próbie usunięcia profilu pracy
 • Poprawa mechanizmu pracy dialera w multikampanii
 • Edycja danych użytkownika przez admina zmienia hasło do konta
 • Pole w widoku dynamicznym, które jest akcją jest zawsze wyśrodkowane
 • Poprawa treści komunikatu w edycji widoku dynamicznego przy dodawaniu nowego pola
 • Poprawa funkcji dodawania sprawy z poziomu Panelu Menadżera
 • Poprawa ustawiania ikon typów spraw
 • Poprawa funkcji zmiany trybu pracy agenta po włączeniu dialera
Czy artykuł był pomocny?