Centrum pomocy / 6.9.0-1

6.9.0-1

Data wydania: 2/2021

Poprawki

 • Możliwość wyboru operatora podczas filtrowania na widokach dynamicznych.
 • Poprawa karty połączenia przychodzącego – w przypadku braku nazwy firmy wyświetla się imię i nazwisko.
 • Poprawka wyświetlania obramowania w polach formularza.
 • Poprawa walidacji pól wielowyboru.
 • Przy tworzeniu kopii sprawy, sprawa tworzy się bez tytułu.
 • Przy zakładaniu sprawy z historii połączeń po zapisaniu sprawy wpis dotyczący połączenia znika z Aktywności.
 • Lista kont mailowych „OD:” nie rozwija się przy tworzeniu maila.
 • Poprawa działania przycisków akcji na widokach dynamicznych.
 • Pojawiający się komunikat o wylogowaniu z systemu.
 • Poprawa działania pola wyboru daty na widokach dynamicznych.
 • Próba wywołania akcji na dynamicznym widoku kończy się błędem „Value cannot be null”.
 • Poprawa działania akcji automatycznych przeniesienia sprawy do innej kampanii.
 • Wysyłanie wiadomości mailowej o niestandardowej wyświetlanej nazwie.
Czy artykuł był pomocny?