Centrum pomocy / Zmiana hasła

Zmiana hasła

Zmiana hasła użytkownika może nastąpić w dowolnej chwili. W zależności od pełnionej roli, uprawnienia w tym zakresie są następujące:

  • Admin – może zmienić hasło dowolnego użytkownika.
  • Menedżer – może zmienić hasło tylko podległych mu agentów.
  • Agent – może zmienić swoje hasło jedynie w sytuacji, kiedy zostanie o to poproszony. Na przykład przy zmianie okresowej zgodnej z polityką haseł.

Zmiana hasła użytkownika krok po kroku:

  1. Zaloguj się do części menedżereskiej systemu.
  2. Przejdź do sekcji Użytkownicy i wyszukaj konto użytkownika, którego hasło chcesz zmienić.
  3. Kliknij Edycja obok nazwy wybranego użytkownika.
  4. W panelu Właściwości w polu Hasło wpisz nowe hasło. Hasło musi zawierać min. 8 znaków, 1 przynajmniej 1 dużą literę, 1 małą literę i 1 cyfrę.
  5. Możesz również kliknąć Generuj hasło, jeśli chcesz, by system wygenerował je automatycznie.
Czy artykuł był pomocny?