Centrum pomocy / Zespoły

Zespoły

Zakładka ta pozwala na tworzenie zespołów oraz przydzielanie im koordynatorów. Użytkowników w roli koordynator tworzy się w zakładce Użytkownicy. Koordynator ma dostęp do wyników pracy członków swojego zespołu, a w szczególności widzi tylko kampanie, do których są przydzieleni tylko agenci i agenci domowi należący do jego zespołu. Zakładka ta umożliwia zarówno stworzenie Zespołów Użytkowników, jak i Zespołów Menedżerów.

Tworzenie zespołu:

 1. W zakładce Użytkownicy wybierz Zespoły.
 2. Kliknij + Dodaj zespół.
 3. Podaj nazwę i opis zespołu.
 4. Dodaj członków zespołu.
 5. Kliknij OK.

Sekcja Zespoły

Widoczne są dwie kolumny, po prawej stronie znajdują się Wszyscy użytkownicy natomiast po lewej Członkowie zespołu. Aby dodać członków do danej grupy musisz wybrać osobę/osoby spośród wszystkich użytkowników i za pomocą przycisku przenieść ich do Członków zespołu. Istnieje również możliwość przypisania wszystkich użytkowników do jednego zespołu. Opcja ta działa również w drugą stronę czyli możliwe jest przenoszenie członków zespołu do pola Wszyscy.
Przenosić członków zespołów można na kilka sposobów:

 1. Klikając z przyciśniętym klawiszem CTRL lub SHIFT na osobę i kliknięcie przycisku  w celu przeniesienia wybranych osób do danego zespołu lub zaznaczeniu kilku osób i przeniesieniu ich przez przeciągnięcie ich myszą do okienka Członkowie zespołu.
 2. Można też na każdą osobę kliknąć 2 razy, wtedy również zostanie ona przeniesiona do pola Członkowie zespołu.
 3. Przycisk  służy do przeniesienia wszystkich osób do zespołu.
 4. Przeniesienie członków zespołu metodą Przeciągnij – Upuść.


Jeden użytkownik może być członkiem wielu zespołów.

Stworzenie Zespołu Menadżerów spowoduje, że:

 1. Lista kampanii dla Menedżera będzie uzupełniona o kampanie wszystkich Menedżerów w Zespole.
 2. Menedżer będzie miał wgląd do podległych sobie agentów, jak i agentów podległych pozostałym Menedżerom w Zespole.
 3. Podległości brane się hierarchicznie.
Pomocne

Przykład: W firmie jest trzech Menadżerów:
Menedżer 1 – podlegli Agenci 1, 2, 3
Menedżer 2 – podlegli bezpośrednio Agenci 4, 5, 6 oraz podległy Menedżer 3
Menedżer 3 – podlegli Agenci 7, 8, 9
Zespół Menedżerów składa się z Menedżera 1 i 2
Na liście kampanii Menedżerowie 1 i 2 widzą więc wszystkie kampanie Menedżerów 1, 2, 3 dla wszystkich Agentów 1 – 9. Menedżer 3 widzi tylko swoje kampanie dla Agentów 7, 8, 9.

Czy artykuł był pomocny?