Centrum pomocy / Role

Role

Czym są role w Systell Contact Center?

Role, to określone grupy użytkowników, którzy mogą korzystać z nadanych im uprawnień. Przykładami ról w naszym systemie są np. rola Administrator czy rola Agent. Każda z ról w naszym systemie może mieć różne uprawnienia, które są definiowane w ustawieniach w panelu menedżerskim.

Do tej pory role w Systell Contact Center były zdefiniowane w systemie. Od wersji 6.11.0 możesz jednak utworzyć własną rolę z dowolnymi uprawnieniami, co sprawia, że masz większe pole manewru, jeżeli chodzi o koordynowanie pracy swoich pracowników. W tym celu utworzyliśmy nowy widok, na którym widoczne są wszystkie dotychczasowe role, istnieje możliwość ich edycji oraz dodania nowej pozycji.

Na początek podstawowe role, które są dodane do systemu to Agent, Manager, Koordynator oraz Administrator.

Jak stworzyć nową rolę?

 1. Zaloguj się na swoje konto o uprawnieniach administratora.
 2. Przejdź do widoku Użytkownicy.
 3. Przejdź do zakładki Role.
 4. Kliknij przycisk +Dodaj rolę, znajdujący się po prawej stronie ekranu.
 5. Na ekranie pojawi się okno, w którym powinieneś wpisać:
  • Nazwę roli
  • Opis
  • Zdefiniować, czy rola powinna być widoczna za pomocą checkboxa. Oznacza to, że dodana rola będzie widoczna na widoku tworzenia i edycji użytkownika, dzięki czemu możliwe będzie utworzenie użytkownika w tej roli oraz przy zarządzaniu uprawnieniami.
  • Kopiuj z roli – widoczna jest tutaj lista ról, które są już dostępne. W tym miejscu możesz wybrać rolę, z której zostaną skopiowane wszystkie uprawnienia. Dzięki temu Twoja praca będzie łatwiejsza – nie musisz ręcznie ustawiać wszystkich uprawnień.
 6. Kliknij OK. W tym momencie Twoja rola zostanie utworzona. Rolę możesz edytować w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku Edytuj obok nazwy roli.

Wiele ról

Teraz w Systell Contact Center możliwe jest nadanie wielu ról dla jednego użytkownika. W momencie, kiedy użytkownik uzyska np. role agenta i managera, uprawnienia dla użytkownika będą sumą uprawnień obu ról, np. jeżeli mamy użytkownika o rolach agent i manager, z czego agent ma dostęp do telefonu, a manager nie – użytkownik będzie miał dostęp do telefonu.

Jak dodać lub edytować uprawnienia dla ról w Systell Contact Center?

 1. Zaloguj się do SCC jako administrator.
 2. Na sitebarze wybierz zakładkę Konfiguracja.
 3. Z menu Systemowe wybierz opcję Zarządzanie uprawnieniami.
 4. Wybierz, czy chcesz zarządzać uprawnieniami dla Roli, czy dla pojedynczego użytkownika.
 5. Rozwiń interesujący Cię moduł (nowe uprawnienia są w module Next).
 6. Zaznacz Dostępność i Widoczność przy danym uprawnieniu.
 7. Kliknij + Zapisz na górze strony.

Pomocne

Twoja nowo utworzona rola nie będzie miała dostępnego telefonu – ta opcja dostępna jest tylko dla roli Agenta i Supervisora.

Uprawnienia dla poszczególnych ról

W najnowszej wersji każda z ról wstępnie dostępnych w systemie ma specyficzne uprawnienia. Oto niektóre z nich:

 1. Uprawnienia dla agenta:
  • Telefon – agent ma uprawnienia do używania telefonu.
  • Dashboard – agenci mają uprawnienia do dashboardu, który jest pierwszą stroną po zalogowaniu. Na dashboardzie znajdziesz informacje dotyczące wykonanych połączeń, ostatnich aktywności czy czasu pracy. Więcej o dashboardzie przeczytasz w artykule Dashboard.
  • Opcja 'przekaż oddzwonienia prywatne do’ przy edycji i tworzeniu użytkownika jest dostępna dla agentów. Więcej informacji o tworzeniu użytkowników znajdziesz w artykule Tworzenie użytkowników.
  • Agenci są widoczni na stanie agentów – jest możliwe zobaczenie, w jakim obecnie są statusie np. czy oczekują na dialerze, czy są na przerwie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do artykułu Stan agentów.
 2. Uprawnienia dla supervisora:
  • Telefon – supervisor ma uprawnienia do używania telefonu.
  • Dashboard – supervisor ma uprawnienia do dashboardu.
  • Supervisorzy są widoczni na stanie agentów.
  • Opcja 'przekaż oddzwonienia prywatne do’ przy edycji i tworzeniu użytkownika jest dostępna dla supervisorów.
 3. Uprawnienia dla managera:
  • Telefon – administrator nie ma uprawnień do telefonu.
  • Dashboard – administrator nie ma dostępu do dashboardu, po zalogowaniu pojawia się widok wyszukiwania.
  • Nie ma możliwości przydzielenia administratora do kampanii.
  • Administrator ma uprawnienia do widoków konfiguracyjnych, raportów i stanu agentów – na stanie agentów widoczni są tylko użytkownicy w roli agenta i supervisora.
  • W momencie, kiedy dwoje managerów zostanie przydzielonych do tego samego zespołu, będą widzieć nawzajem swoje kampanie.
 4. Uprawnienia dla administratora:
  • Telefon – administrator nie ma uprawnień do telefonu.
  • Dashboard – administrator nie ma dostępu do dashboardu, po zalogowaniu pojawia się widok wyszukiwania.
  • Nie ma możliwości przydzielenia administratora do kampanii.
  • Administrator ma uprawnienia do widoków konfiguracyjnych, raportów i stanu agentów – na stanie agentów widoczni są tylko użytkownicy w roli agenta i supervisora.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o uprawnieniach, przejdź do artykułu Zarządzanie uprawnieniami oraz artykułu Nowe uprawnienia, gdzie znajdziesz informacje o uprawnieniach, które zostały dodane w najnowszej wersji.

Czy artykuł był pomocny?