Centrum pomocy / 3CX – lista kontaktów

3CX – Lista kontaktów

Lista kontaktów w 3CX to kolekcja numerów telefonów, adresów mail czy innych danych o kliencie, która jest przydatna do wykonywania szybkich połączeń z aplikacji 3CX for Windows lub webclienta.

Przykłady użycia listy kontaktów w aplikacjach

3CX For Windows

W aplikacji 3CX For Windows musimy zalogować się do aplikacji i wejść w zakładkę kontakty lub wyszukać osobę w polu ” Wprowadź nazwę lub numer…”
W przypadku braku dostępu zarządzania firmową listą kontaktów to użytkownik może dodać kontakty tylko do swojej listy. Użytkownik ma dostępne opcje zarządzania firmową książką kontaktów to może dodać edytować lub usunąć numer z firmowej listy kontaktów.

 

Opis gifów
1) Uruchomienie książki kontaktów jak usunąć użytkownika, jak zadzwonić z listy kontaktów.
2) Wejście do połączeń np.: nieodebranych  kliknięcie prawym przyciskiem na interesujący nas numer i kliknięcie nowy wpis. Dodajemy do kontaktów firmowych aby każda osoba mogła numer zobaczyć.

Webclient

Logujemy się do webclienta i wchodzimy w zakładkę kontakty i klikamy w słuchawkę lub na kontakt i następnie w numer telefonu aby wykonać połączenie, możemy również przefiltrować użytkowników.

W przypadku braku dostępu zarządzania firmową listą kontaktów to użytkownik może dodać kontakty tylko do swojej listy. Użytkownik ma dostępne opcje zarządzania firmową książką kontaktów to może dodać edytować lub usunąć numer z firmowej listy kontaktów. Dodać kontakty może z opcji plusa w zakładce kontakty. 

Opis gifów
1) Wchodzimy do książki kontaktów, wybieramy opcje usunięcia/edycji użytkownika oraz wykonujemy połączenie z zakładki kontaktów.
2) Wchodzimy do książki kontaktów, wyszukujemy użytkownika po nazwie i dzwonimy. Dodajemy nowego użytkownika i sortujemy

Jak zaimportować do listy kontaktów?

Do zaimportowania osób do listy kontaktów musimy mieć zezwoloną opcje na dostęp do konsoli zarządzania 3CX oraz administracje Systemami Telefonicznymi. Należy mieć na uwadze, że ta opcja pozwala modyfikować również wiele innych rzeczy.
Przechodzimy zakładkę zaawansowane i kontakty. W tej opcji możemy dodawać, edytować, exportować, importować zmieniać opcje dopasowania numeru czy skorzystać z exchange.
Do zaimportowania pliku z osobami/firmami do kontaktów należy najlepiej pobrać plik exportowy CSV z 1 dodanym użytkownikiem i na jego podstawie możemy wzorować się w przypadku pozostałych.

Wzór plików w kolumnie jest następujący:
FirstΝame,LastΝame,Company,Mobile,Home,Business,Email,BusinessFax
Jules,Verne,Imagine Inc.,979755868,255645622,255633564,jules@imagine.kom,82503639

Uwaga
:
Możemy powielić użytkowników przy imporcie, użytkownicy podczas importu i dodawania ręcznego nie mają pól unikatowych i mogą się zdublować. Należy uważać na import użytkowników
Opcja MS Exchange serwer 2013/2016 jest dostępna dla zaawansowanych użytkowników, a więcej informacji znajdą Państwo w hiperłączu -> LINK.

 

Opis GIF. Pobieramy plik, następnie uruchamiamy z poprawnym formatowaniem, dodajemy nowego użytkownika (nie skasowaliśmy obecnego), importujemy plik i dodaje nam się nowy użytkownik oraz pierwszy (jako duplikat)

Czy artykuł był pomocny?