Centrum pomocy / Widok Lejek Sprzedaży

Widok Lejek Sprzedaży

W menu bocznym znajdziesz widok Lejek sprzedaży (pipeline sprzedażowy). Widok ten wspiera zarządzanie procesem sprzedaży i pozyskania klientów. Przeznaczony jest dla działów handlowych a korzysta z niego zarząd, dyrektor handlowy oraz handlowcy.

Pipeline pokazuje na jakim etapie sprzedaży aktualne znajduje się lead (potencjalny klient). Lejek jest  powiązany z kampanią Lejek sprzedaży, przygotowaną dla działów handlowych działających według strategii marketingowej lejka.

Działając w oparciu o pipeline sprzedażowy można monitorować proces sprzedaży, planować pracę handlowców oraz prognozować poziom sprzedaży.

Jak używać widoku?

Lejek sprzedaży jest strategią marketingową, która ilustruje proces sprzedaży produktu lub usługi wraz z etapami, przez które przechodzą potencjalni klienci. Jego zadaniem jest przeprowadzenie klienta od zainteresowania produktem do sfinalizowania transakcji – skorzystania z usługi lub kupno produktu. Działania marketingowe rozpoczynają się od przyciągnięcia klientów, którzy przechodzą przez kolejne etapy aż do zakupu produktu lub usługi – z każdym kolejnym etapem jest ich coraz mniej – stąd nazwa lejka.

Na ścieżce sprzedaży w kampanii Lejek sprzedaży występuje 5 etapów, które odzwierciedlają etapy sprzedaży produktu:

 1. oczekujący na podjęcie,
 2. w trakcie pozyskania,
 3. zaofertowany,
 4. rezygnacja,
 5. pozyskany.

Lejek sprzedaży może pomóc w określeniu długości cyklu sprzedażowego oraz być podstawą do analizy podjętych działań sprzedażowych, potrzeb i oczekiwań klientów, co prowadzi do opracowania planu działania, który pomoże Ci osiągnąć Twój cel biznesowy.

Lejek sprzedażowy jest również wsparciem dla wszystkich użytkowników systemu – od handlowców, którzy dzięki niemu mogą kontrolować terminy kontaktów z klientem i analizować sprawy, do których są przydzieleni, po managerów, którzy mają większą kontrolę nad działaniami swojego zespołu oraz możliwość wglądu w efektywność jego działań.

Jakie informacje znajdziesz na widoku Lejek sprzedaży?

lejek sprzedaży - widok dostępnych kolumn

 1. Numer sprawy – za jego pomocą możesz przejść bezpośrednio do karty zgłoszenia.
 2. Źródło pozyskania leada – jest to źródło, które agent wskazuje na formularzu sprawy. Źródła, z których mógł zostać pozyskany klient to:
  • bezpośrednia wizyta,
  • formularz kontaktowy,
  • kontakt telefoniczny,
  • wiadomość e-mail,
  • livecall,
  • chat,
  • media społecznościowe,
  • partner.
 3. Status – to etap w procesie sprzedaży w jakim obecnie znajduje się lead (przestawiony jako sprawa dla kontaktu).
 4. Etap – jest do dokładny etap, na którym znajduje się obsługa klienta. Dla niektórych Statusów w formularzu sprawy wybiera się Etap. Na przykład dla statusu Zaofertowany są dwa etapy: w trakcie negocjacji oraz umowa wysłana.
 5. Utworzono – data utworzenia leada (szansy sprzedażowej).
 6. Przewidywana data zamknięcia – jest to przewidywana data zamknięcia sprzedaży, określa ją handlowiec w formularzu sprawy.
 7. Kontakt – za pomocą linku w kolumnie możesz przejść bezpośrednio do karty leada (kontaktu).

 

 1. Firma klienta powiązanego z daną sprawą.
 2. Email klienta powiązanego z daną sprawą.
 3. Temat sprawy – link do sprawy, która związana jest z nowym leadem lub szansą sprzedażową dla aktualnego klienta.
 4. Właściciel – handlowiec powiązany z leadem lub szansą.
 5. Spam – za pomocą tego przycisku możesz oznaczyć sprawę jako spam. Po zaznaczeniu i zapisaniu widoku, zgłoszenie zostanie przeniesione do kampanii SPAM. W razie pomyłki zawsze możesz przywrócić zgłoszenie wyszukując je na widoku szukaj i zmieniając kampanię, do której jest przydzielone.

 

Widok możesz również dostosować do swoich potrzeb – ustawić sortowanie i filtrowanie danych, zmienić wysokość wierszy, czy edytować szerokość, widoczność i kolejność kolumn. Informacje zawarte w tabeli możesz filtrować po danych takich jak: Numer sprawy, Źródło pozyskania, Status, Etap, Kwalifikator, Utworzono, przewidywana data zamknięcia, Kontakt, Telefon, Email, Założył, Temat, Właściciel, Spam.

Etapy sprzedaży

Widok składa się z pięciu podwidoków, z których każdy zawiera zgłoszenia przefiltrowane po statusach. Dzięki nim możesz sprawdzić, na jakim etapie są poszczególne sprawy, czy ocenić liczbę leadów i szans sprzedażowych. Jako handlowiec (użytkownik w roli agent) widzisz na nich sprawy, które są przypisane do Ciebie. Manager ma możliwość podglądu spraw przypisanych do wszystkich agentów oraz tych nieprzypisanych jeszcze do nikogo.

 1. Wszystkie – zawiera wszystkie sprawy z kampanii Pozyskanie leadów.
 2. Nowe leady – sprawy w statusie Oczekujący na podjęcie (początkowy). Jest to lista spraw (leadów i szans sprzedażowych), które oczekują na podjęcie przez handlowców. Zgłoszenia o takim statusie zostają utworzone na podstawie zaimportowanych danych, maili, czy formularzy www. Dla nowej sprawy należy w formularzu podać źródło pozyskania klienta i przewidywaną datę, w której zgłoszenie zostanie zamknięte. Te dane będą później widoczne na widoku w kolumnach Źródło i Przewidywana data zamknięcia.
 3. W trakcie pozyskania – zgłoszenia o statusie W trakcie pozyskania (oddzwonienie prywatne). Na tym statusie konieczne jest podanie etapu pozyskania. Etapy te trzeba ustawić na formularzu sprawy, po ustawieniu są widoczne w kolumnie Etap. Opcje możliwe do wyboru to:
  • umówiony na telco,
  • po telco – spotkanie,
  • do zaofertowania.
 4. Zrezygnowali – w tej zakładce znajdziesz sprawy o statusie Rezygnacja. W tym wypadku w sprawie niezbędne jest podanie przyczyny rezygnacji. Przyczyna nie będzie widoczna w tabeli.
 5. Zaofertowani – ten widok zawiera zgłoszenia o statusie Zaofertowany, czyli te szanse, dla których została przedstawiona oferty. Sprawy te mają ustawiony termin, w którym handlowiec powinien skontaktować się z klientem, dlatego widok ten jest przydatny w codziennej pracy. Dla tego statusu niezbędne jest ustawienie w formularzu etapu, na którym jest oferta. Będzie on wyświetlany w tabeli w kolumnie Etap. Dostępne opcje to:
  • w trakcie negocjacji,
  • umowa wysłana.
 6. Pozyskani – widok zawiera leady w statusie Pozyskany. Oznacza to, że są to sprawy zakończone sukcesem tzn. że lead został zdobyty.

Pomocne

Do czego może być Ci potrzebny widok lejek sprzedaży?

Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem handlowym i chcesz obejrzeć wszystkie nowe leady utworzone od wczorajszego dnia, a następnie sprawdzić ile z nich znajduje się w statusie Zaofertowany. W tym celu możesz wejść na widok lejka i przefiltrować zgłoszenia po dacie utworzenia.

Aby sprawdzić, którym klientom została przedstawiona oferta, wejdź na podwidok Zaofertowani. Tam możesz również przefiltrować dane po dacie utworzenia i posortować w kolejności rosnącej lub malejącej za pomocą przycisków sortowania znajdujących się przy nazwie wybranej kolumny.

Zobacz jak to zrobić na filmie poniżej:

Czy artykuł był pomocny?