Centrum pomocy / Widok Mail

Aktywności typu mail

Widok Mail przedstawia listę wszystkich aktywności typu mail obsługiwanych przez Twój zespół, zarówno wychodzących, jak i przychodzących.

Korzyści biznesowe

Jeśli jesteś konsultantem, który został przydzielony w danym dniu do mailowej obsługi klientów, wyszukiwanie wiadomości w całym gąszczu różnych spraw i zgłoszeń byłoby dość czasochłonnym i mało wydajnym zajęciem. Dzięki dostępności widoku z mailami otrzymujesz szybki dostęp do wszystkich wiadomości. Od razu możesz przystąpić do odpowiadania na pytania i zgłoszenia klientów.

Gdzie znajdziesz Widok Mail?

Widok aktywności typu mail to jedna z zakładek w widoku Aktywności. Znajdziesz go na bocznym pasku menu, pod ikoną:

Kliknij ikonę słuchawki z kopertą

Dla ułatwienia Ci pracy, poza listą wszystkich wiadomości email, przygotowaliśmy też podział na przychodzące i wychodzące. Znajdziesz je w kolejnych zakładkach tego widoku.

Pomocne

Filtry oraz edycja układu tabeli, na przykład szerokość i wybór widocznych kolumn, są wspólne dla wszystkich zakładek widoku (wszystkie, przychodzące i wychodzące).

Widok Mail z zakładkami

Ważne

Jeśli jesteś managerem, znajdziesz tu wszystkie wiadomości Twojego zespołu. Jeśli jesteś konsultantem, masz dostęp tylko do maili w kampaniach, do których Cię przypisano.

Jakie informacje zawiera Widok?

 1. Status, czyli aktualny status sprawy, do której przypisana jest dana wiadomość mail.
 2. Data i godzina wiadomości to data i godzina wysłania/otrzymania wiadomości.
 3. Czas reakcji to różnica między wartością tego parametru (zdefiniowaną dla kampanii), a faktycznym czasem reakcji w danej sprawie (czyli czasem od utworzenia sprawy do odnotowania pierwszej aktywności wychodzącej, jak połączenie lub email).
 4. Czas do rozwiązania to różnica między wartością tego parametru (zdefiniowaną dla kampanii), a czasem od założenia sprawy do ustawienia w niej statusu kończącego (powodzeniem lub nie).
 5. Nr sprawy to numer sprawy, do której został przypisany dany mail.
 6. Kontakt zawiera dane identyfikacyjne klienta, którego dotyczy wiadomość.
 7. Kierunek oznaczony odpowiednia ikoną:
  wiadomość przychodząca,
  wiadomość wychodząca.
 8. Nadawca, czyli adres email nadawcy.
 9. Adresat, czyli adres email adresata.
 10. Temat maila to temat maila nadany przez nadawcę wiadomości.
 11. Treść prezentuje treść wiadomości, z dodanym na końcu powtórzeniem tytułu.
 12. Kampania to nazwa kampanii, w ramach której została wysłana/odebrana wiadomość.
 13. Właściciel to imię i nazwisko/nazwa agenta, do którego jest przypisana sprawa z daną wiadomością.
 14. Adresat DW zawiera adres mail wpisany w polu adresata „do wiadomości”.
 15. Źródło, tutaj przy pomocy ikony oznaczone jest źródło z jakiego została założona sprawa.

Pomocne

Kolumna treść maila, zazwyczaj jest zbyt wąska, by zaprezentować całą wiadomość. Jednak, jeśli najedziesz kursorem na wybrane pole, całość treści zobaczysz w formie tooltipa.

Widok Mail możesz również dostosować do swoich potrzeb – ustawić sortowanie i filtrowanie danych, zmienić wysokość wierszy, czy edytować szerokość, widoczność i kolejność kolumn.
Ważne

Pamiętaj, że jeśli wprowadzasz zmiany w polach edytowalnych widoku takiego, jak ten, musisz zapisać je przy pomocy przycisku:

Czy artykuł był pomocny?