Centrum pomocy / Widok Połączenia

Aktywności typu połączenia

Widok Połączenia prezentuje listę wszystkich połączeń wykonywanych przez konsultantów w Twoim zespole, zarówno wychodzących, jak i przychodzących. Dla tych obsłużonych, czyli odebranych, masz dostęp do nagrania danej rozmowy nie tylko w karcie sprawy, ale także bezpośrednio w tym widoku.

Korzyści biznesowe

Jeśli jesteś w firmie odpowiedzialny za zgodność rozmów konsultantów z listą wymogów, możesz przefiltrować widok połączeń, tak, aby ograniczyć dane do połączeń nawiązanych oraz dodatkowo, na przykład, wybrać tylko rozmowy danego agenta. Następnie po odsłuchaniu nagrań uzupełnić oceny. Co więcej, jeśli jest to sposób wyszukiwania, z którego będziesz korzystać regularnie, możesz go zapisać w formie zakładki.

Gdzie znajdziesz Widok Połączenia?

Widok aktywności typu połączenia to jedna z zakładek w widoku Aktywności, który znajdziesz na bocznym pasku menu, pod ikoną:

Kliknij ikonę słuchawki z kopertą

Dla ułatwienia Ci pracy, poza listą wszystkich połączeń, przygotowaliśmy też podział na przychodzące i wychodzące. Znajdziesz je w kolejnych zakładkach tego widoku.

Pomocne

Filtry oraz edycja układu tabeli, na przykład szerokość i wybór widocznych kolumn, są wspólne dla wszystkich zakładek widoku (wszystkie, przychodzące i wychodzące).

Widok połączenia z możliwością odsłuchu nagrania

Ważne

Jeśli jesteś managerem, znajdziesz tu wszystkie połączenia Twojego zespołu. Jeśli jesteś konsultantem, masz dostęp tylko do rozmów w kampaniach, do których Cię przypisano.

Jakie informacje zawiera Widok Połączenia?

 1. Utworzono to data wykonania tego połączenia.
 2. Kierunek połączenia oznaczony odpowiednia ikoną:
  połączenie przychodzące,
  połączenie wychodzące.
 3. Od, Numer prezentuje numer wykonującego połączenie.
 4. Do, Numer to numer, na który było wykonane połączenie.
 5. Czas oczekiwania oznacza czas oczekiwania na odebranie połączenia.
 6. Czas połączenia jest czasem trwania rozmowy.
 7. Połączony zawiera informację czy połączenie zostało nawiązane, czyli odebrane. Służy do tego
  oznaczenie dla przeprowadzonej rozmowy.
 8. Koszt to kwota za połączenie, wyrażona w PLN. Dotyczy tylko kosztów ponoszonych przez Ciebie, a więc połączeń wychodzących.
 9. Agent zawiera imię i nazwisko agenta obsługującego dane połączenie.
 10. Kontakt – tutaj znajdziesz dane identyfikacyjne klienta, którego dotyczy dane połączenie, jeśli znajduje się w Twojej bazie klientów. Klikając, przejdziesz do karty tego kontaktu.
 11. Sprawa to numer sprawy, do której przypisane jest dane połączenie. Klikając tu, przejdziesz do karty tej sprawy.
 12. Kampania zawiera nazwę kampanii, w ramach której przeprowadzono połączenie.
 13. Ocena rozmowy pozwala Ci na oznaczenie rozmowy w pięciostopniowej skali. Ocenę wybierz z listy rozwijanej. Aby zatwierdzić wybór, pamiętaj zapisać zmiany.
 14. Ocena umożliwia wprowadzenie krótkiego opisu. Tutaj też pamiętaj, aby zapisać wprowadzone zmiany.
 15. Odsłuchaj to kolumna, w której może być dostępna ikona nagrania. Będzie tak, gdy pole dotyczy nawiązanego połączenia (oznaczonego na zielono w kolumnie Połączony).
  Ikona nagrania – kliknij na nią, aby otworzyć okno:
  tutaj możesz odsłuchać i pobrać wybrane nagranie.
Widok Połączenia możesz również dostosować do swoich potrzeb – ustawić sortowanie i filtrowanie danych, zmienić wysokość wierszy, czy edytować szerokość, widoczność i kolejność kolumn.

Ważne

Pamiętaj, żeby po wprowadzeniu zmian w widoku (w tym przypadku oceny rozmowy), zapisać je przy pomocy przycisku w górnej, prawej części widoku.

Inaczej, po przejściu na inny widok lub odświeżeniu strony, stracisz wpisane informacje.

Czy artykuł był pomocny?