Centrum pomocy / Tryby prac i przerw

Tryby prac i przerw

W pracy w Systell Contact Center jako konsultant masz do wyboru statusy podzielone na dwie grupy – PracaPrzerwa. Ustawienie wybranego trybu powoduje, że inni użytkownicy widzą w książce adresowej, czy jesteś dostępny. Ponadto zmiana statusu jest często związana z zalogowaniem do telefonicznych kolejek przychodzących.

Jeżeli natomiast pracujesz w kampanii wychodzącej, w trybie dialera przejście na przerwę powoduje wylogowanie z kolejki dialerowej. Wtedy dialer nie kieruje do Ciebie połączeń. Tryb Przerwy pozwala byś miał czas:

 • uzupełnić i zapisać zgłoszenie,
 • skonsultować zgłoszenia z innymi działami/pracownikami,
 • zająć się zgłoszeniami, które przyszły za pośrednictwem innych kanałów, np. za pośrednictwem maila, formularza www itp.,
 • wziąć udział w treningu lub szkoleniu,
 • wyjść na przerwę.

Pomocne

Czasowe wyłączenie danego konsultanta z kolejki pozwala na zminimalizowanie liczby tzw. „unanswered calls ” (nieodebranych rozmów przychodzących), co skutkuje:

 • Wzrostem zaufania klientów korzystających z usług do Systell Contact Center, jako niezawodnego narzędzia do komunikacji z konsumentami.
 • Wzrostem poziomu zadowolenia konsumentów, którzy w łatwy sposób mogą dodzwonić się na wybraną infolinię, stworzoną przez Systell Contact Center.

W ramach Trybu Pracy i Trybu Przerwy można skonfigurować różne typy prac i przerw, np.:

 • Praca na telefonie (loguje do kolejek połączeń telefonicznych).
 • Praca na mailu (wylogowuje z kolejki połączeń telefonicznych).
 • Przerwa-szkolenie (wylogowuje z kolejki połączeń telefonicznych).
 • Przerwa obiadowa (wylogowuje z kolejki połączeń telefonicznych) itp.

Mechanizm różnych typów Pracy i Przerwy pozwala na szczegółowe raportowanie czasu pracy konsultanta i generowanie odpowiednich raportów, które następnie mogą być wykorzystywane przez menadżera/kierownika do zarzadzania pracą konsultantów.

Czas pracy po rozmowie (Aftercall)

W Systell Contact Center jest również możliwość ustawienia czasu po rozmowie, czyli czasu po rozłączeniu się z klientem. Jest to czas, w którym konsultant ma możliwość uzupełnienia danych w formularzu po rozmowie. Czas po rozmowie można ustawić dla kampanii lub dla połączeń przychodzących.

Jak działa tryb Aftercall?

W momencie, kiedy konsultant kończy rozmowę, na przycisku wyboru pracy i przerwy pojawia się żółty napis AFTERCALL. Obok jest widoczny czas, który pozostał do końca Aftercall’a. Po wciśnięciu przycisku z zegarkiem możesz wydłużyć czas pracy po rozmowie, a poprzez kliknięcie na przycisk Aftercall, czas się kończy i powrócisz do statusu sprzed rozpoczęcia rozmowy z klientem.

Odliczanie czasu pracy i przerw

Odliczanie czasu pracy i przerw widoczne jest:

 1. W menu przerw, jako sumy poszczególnych kategorii.

2. Na dashboardzie w panelu Czas pracy.

Tryby pracy i przerwy przy pracy z kampaniami dialerowymi

Przy pracy z kampanią dialerową, praca i przerwa włączają się automatycznie. Zarządzanie trybem pracy/przerwy powiązane jest z kampanią – kiedy agent rozmawia lub oczekuje na połączenie, jest w trybie pracy.
Zalogowanie się do kampanii dialerowej powoduje automatyczne włączenie się dialera, a co za tym idzie – automatyczne zalogowanie do trybu pracy. Możesz również wylogować się z kampanii, co spowoduje automatyczne przejście do trybu przerwy lub przejść na przerwę, w związku z czym zostaniesz wylogowany z kampanii. Po zakończeniu połączenia włącza się tryb pracy po rozmowie (Aftercall), którego czas możesz ustawić dowolnie dla danej kampanii dialerowej przy jej tworzeniu lub edycji.
Więcej informacji o tworzeniu kampanii i jej ustawieniach znajdziesz w artykule System PDS.

Czy artykuł był pomocny?