Centrum pomocy / Panel Zarządzania

Panel Zarządzania

Zarządzanie Systell Contact Center

Funkcje zarządzania aplikacją i zespołem w Systell Contact Center zebraliśmy w panelu u dołu lewego paska menu. Znajdziesz tu, między innymi, opcje monitorowania, raportowania i konfiguracji. Zakres dostępu do zarządzania i edycji aplikacji jest zależny zarówno od uprawnień zalogowanego użytkownika, jak i od wersji programu z której korzystasz.

Pamiętaj, że dostęp do panelu zarządzania mają tylko użytkownicy o rolach administrator, manager i supervisor.

Co zawiera panel zarządzania?

W widoku Kampanii znajdziesz listę kampanii i listę multikampanii wraz z możliwością ich dodawania, kopiowania, usuwania i edycji.

Widok Spraw zawiera listę spraw i listę procesów, gdzie możesz je dodawać, kopiować, usuwać i edytować.

W widoku Konfiguracji znajdziesz listę ustawień i wzorców oraz możesz je konfigurować.

Widok Kontaktów zawiera listę kontaktów oraz zakładki funkcji jej modyfikowania, jak na przykład przenoszenie kontaktów między kampaniami lub import z pliku.

Widok Monitoringu to liczniki różnych wskaźników, takich jak liczba połączeń lub średni czas rozmowy. Zawiera również zakładki bieżącego podglądu na pracę Agentów oraz (opcjonalnie) podsumowanie statystyk centrali NextPBX.

W widoku Raportów znajdziesz listę raportów wraz z możliwością ich konfiguracji i eksportowania do pliku.

Widok Użytkowników zawiera listę użytkowników i listę zespołów wraz z możliwością ich dodawania, usuwania i edycji. Osobna zakładka w tym widoku, to lista ról umożliwiająca dodawanie, kopiowanie, usuwanie i edycję ról oraz określenie ich widoczności w innych miejscach konfiguracji systemu.

W widoku Sprawy znajdziesz zakładkę z listą wszystkich spraw. Zawiera ona szeroki zakres informacji, jak data i źródło utworzenia, czy obecny status, a dane możesz filtrować i szeregować. Masz też dostępną opcję wysłania wiadomości lub wykonania połączenia bezpośrednio z widoku listy albo przejścia do zakładki wybranej sprawy przez kliknięcie w numer sprawy.

W widoku Konfiguracja pogrupowaliśmy ustawienia w sekcje, żeby ułatwić Ci wyszukiwanie.

W widoku Kontakty znajdziesz zakładkę z listą kontaktów. Możesz ją filtrować i szeregować, a przez kliknięcie w kod ID przejść do zakładki wybranego kontaktu.

Również w widoku Raporty wprowadziliśmy podział na sekcje.

A w widoku Użytkownicy umieściliśmy zakładkę do obsługi ról. Poza dostępem do listy wszystkich utworzonych ról, masz tam możliwość ich dodawania, edycji i usuwania. Sprawdzisz tu też ilu użytkowników korzysta z danego zestawu uprawnień i ustawisz widoczność na liście konfiguracji.

Czy artykuł był pomocny?