Centrum pomocy / Zarządzanie uprawnieniami

Zarządzanie uprawnieniami

Dodawanie uprawnień

W zależności od przydzielonej danemu pracownikowi roli (czy jest to konsultant, czy menedżer, czy kierownik), Systell Contact Center (SCC) daje Ci możliwość konfiguracji i zarządzania uprawnieniami, jakimi posiada on do poszczególnych funkcjonalności i modułów systemu. Uprawnieniami można zarządzać nie tylko dla poszczególnych ról, ale również i dla konkretnych użytkowników. Jeśli chcesz skonfigurować uprawnienia dla danej roli/użytkownika, zaloguj się do części menedżerskiej SCC i przejdź do zakładki Konfiguracja → Zarządzanie uprawnieniami.

W najnowszej wersji został dodany szereg nowych uprawnień, o których przeczytasz w artykule Nowe uprawnienia.

Przykład uprawnień dla wszystkich użytkowników w roli agenta

Czy artykuł był pomocny?