Centrum pomocy / Raporty

Raporty

Dlaczego raportowanie jest ważne?

Dane i ich analiza mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy. Dzięki nim kadra zarządzająca posiada informacje dotyczące efektywności swojego zespołu oraz realizacji zamierzonych celów i planów. Daje to możliwość podejmowania odpowiednich decyzji i reagowania we właściwy sposób oraz w odpowiednim czasie. Raportowanie przekształca dane w użyteczne informacje, dzięki czemu możliwe jest analizowanie bieżącej sytuacji firmy, planowanie przyszłych działań oraz budżetu firmy. Z tego względu ważne jest dopasowanie raportów do indywidualnych potrzeb – raportowanie danych, które dostarczą menedżerowi  odpowiednie informacje.

Raportowanie dla Menedżera w Systell Contact Center

Raporty służą Menedżerowi do oceny jakości pracy agentów, monitorowania w trybie rzeczywistym realizacji kampanii oraz śledzenia wyników biznesowych. Uwzględniając indywidualne potrzeby Klientów, firma SysTell zawsze wdraża takie raporty, które będą przydatne i będą spełniać szczegółowe potrzeby Klientów.

W Systell Contact Center istnieje ponad 20 raportów dostępnych „w standardzie”.

Główne funkcjonalności modułu raportowania

  • Szczegółowa informacja o połączeniach zrealizowanych przez agentów (liczba, czas połączenia, czas zwłoki, połączony numer).
  • Informacje podsumowujące pracę agentów (liczba wykonanych połączeń, godzinowo, dziennie, miesięcznie, całkowity czas rozmów, całkowity czas zwłoki).
  • Informacje o efektywności biznesowej konsultantów (dzienna, miesięczna liczba sukcesów, wyniki skryptu, statystyki kampanii).
  • Filtrowanie danych po przedziałach czasowych i numerach linii.

Widok Raporty

Widok Raporty znajduje się na pasku menu po lewej stronie. Zawiera on 8 raportów standardowo dostępnych w Systell Contact Center oraz Raporty użytkownika, które możliwe są do skonfigurowania przez użytkowników systemu. Dostęp do poszczególnych raportów jest różny dla użytkowników w poszczególnych rolach. Dodanie lub usunięcie widoczności raportu dla danego użytkownika lub wszystkich użytkowników w danej roli jest możliwy poprzez Zarządzanie uprawnieniami.

Aby przejść do listy dostępnych raportów, zaloguj się do części menedżerskiej Systell Contact Center i przejdź do zakładki Raporty.

Raporty użytkownika

Ta sekcja zawiera raporty indywidualne, o ile zostały skonfigurowane. Możesz wybrać przedział dat do analizy, filtrować wyniki i wyeksportować zestawienie do pliku xlsx.

Ważne

Pamiętaj, że po wybraniu parametrów i określeniu filtrów dotyczących potrzebnego Ci raportu, aby go wygenerować, konieczne jest wybranie przycisku Odśwież.

Czy artykuł był pomocny?