Centrum pomocy / Proces Wynajem pojazdów

Proces Wynajem pojazdów

Do czego wykorzystasz proces Wynajem pojazdów?

Proces ten przeznaczony jest do obsługi zamówień, konkretnie ograniczonych do wynajmowania krótkoterminowego samochodów osobowych.

Podobnie jak proces BDC, proces Wynajem pojazdów powstał z myślą o wsparciu dedykowanym dla branży AutoMotive. Jest opcją skoncentrowaną jedynie na obsłudze wynajmu.

Pomocne

Pamiętaj, że jeśli masz pytania, potrzebujesz rozwiązania problemu lub usprawnienia przygotowanego przez nas procesu, zawsze możesz liczyć na nasz zespół specjalistów i skontaktować się z nami.

Korzyści biznesowe
 • Korzystając z możliwości Systell Contact Center – obsłużysz zgłoszenia pochodzące z różnych kanałów komunikacji z klientem.
 • Dzięki dostępowi do nagrań możesz prowadzić regularną ocenę rozmów i zwiększać jakość obsługi, a konsultanci mają możliwość uzupełnienia danych zgłoszenia już po rozłączeniu się, dzięki czemu odczuwalny na klienta czas przyjmowania zgłoszenia skróci się.
 • Monitorowanie pracy agentów w czasie rzeczywistym, w połączeniu z dostępnymi opcjami raportowania – dostosujesz organizację swojego zespołu do realnych potrzeb klientów.

Jak przebiega proces Wynajem pojazdów?

Do realizacji procesu biznesowego Wynajem pojazdów, w Systell Contact Center została stworzona dedykowana kampania o takiej samej nazwie.

Kampania jest zdefiniowaną formą kontaktu z grupą klientów, korzystającą z przygotowanych wcześniej elementów, takich jak formularz obsługi sprawy.

Dla konsultanta zespołu zajmującego się obsługa wynajmu, karty spraw w tej kampanii wystarczą do pracy, jednak pomocne będą też:

Do zarządzania procesem będą wykorzystywane:

Zapewnij konsultantom możliwość odbierania połączeń przychodzących i zakładania zgłoszeń w systemie

Wynajem pojazdów nie jest procesem służącym do aktywnego pozyskiwania nowych zleceń. Klienci trafiają do niego nawiązując kontakt z infolinią. Dlatego też nie będzie potrzebne importowanie danych z pliku zewnętrznego do bazy.
Żeby konsultanci w zespole odpowiedzialnym za obsługę klientów mogli przystąpić do pracy, trzeba zapewnić im możliwość odbierania połączeń.
Ważne

Aby konsultant, który ma za zadanie obsługiwać klientów, mógł zakładać zgłoszenia z odebranych rozmów – musi być dodany do listy użytkowników przypisanych do kampanii.

W tym celu:

 • Wybierz z lewego paska menu Kampanie (dostępne dla managerów).
 • Przy pozycji Wynajem pojazdów, kliknij Edycja.
 • Przejdź do zakładki Agenci i sukcesy.
 • Wybierz z listy agenta lub zespół agentów, dodaj do listy i zapisz, klikając OK.

Ważne

Poza dodaniem do kampanii, konsultant będzie potrzebował do pracy możliwości obsługi kanałów kontaktu z klientem:

Dobre praktyki

Sprawy w kampanii tego typu agenci mogą zakładać ręcznie, korzystając z odpowiedniego przycisku na karcie połączenia. Istnieje też możliwość zautomatyzowania tego procesu – wtedy każde odebrane przez konsultanta połączenie przychodzące z nowego numeru telefonu będzie otwierało nową kartę sprawy, gotową do uzupełnienia i zapisu.

Jeśli potrzebujesz takiego rozwiązania, skontaktuj się z nami.

Pamiętaj jednak, że przy takich ustawieniach konieczna będzie weryfikacja automatycznie tworzących się spraw, np. czy nie powstały w oparciu o połączenia z infolinią kampanii reklamowej innej firmy.

Przed rozpoczęciem pracy na sprawach konsultant powinien ustawić swój status w systemie, a później aktualizować go zgodnie z przebiegiem dnia pracy.

Na górnym pasku menu znajduje się lista rozwijana, z której należy wybrać jeden ze statusów. Szczególną uwagę zwróć na podział kolorystyczny. Statusy zielone oznaczają pracę, a czerwone przerwę.

Dobre praktyki

Określanie statusu, jest bardzo istotny dla bieżącego monitorowania pracy zespołu ale także dla raportowania okresowego.

W przypadku korzystania w kampanii z połączeń przychodzących, właściwe oznaczenie dostępności jest szczególnie ważne, ponieważ wpływa na jakość obsługi, na przykład czas oczekiwania klienta na linii.

Ważne

Pamiętaj aby na stronie internetowej Twojej firmy, w miejscu gdzie znajduje się numer kontaktowy, umieścić także przedział godzin w jakich infolinia będzie czynna.

Sprawy pochodzące z kanału wiadomości email
Jednym z dostępnych kanałów kontaktu jest poczta elektroniczna. W przypadku kampanii Wynajem pojazdów może być szczególnie istotny, ponieważ do złożenia zamówienia potrzeba zazwyczaj podać szereg danych trudnych do dyktowania przez telefon. Jednocześnie klient dokonuje zgłoszenia zwykle z pewnym wyprzedzeniem, więc kontakt na żywo nie jest konieczny, dodatkowo z przesłaniem wiadomości nie trzeba wpisywać się w godziny pracy infolinii.
Pomocne

Zgłoszenia powstające na podstawie przychodzącej wiadomości email, w procesie Wynajem pojazdów, prawdopodobnie bardzo często będą pochodziły od klientów, których nie masz jeszcze w bazie aplikacji.

Dane kontaktowe w karcie sprawy konsultant będzie musiał uzupełnić na podstawie treści maila lub uzyskać je podczas rozmowy telefonicznej.

Dobre praktyki

Jeśli przygotujesz katalog pojazdów na stronie internetowej swojej firmy, komunikacja mailowa będzie dobrym rozwiązaniem. Potrzeba jednak będzie uwzględnić także prezentację dostępności poszczególnych jednostek w określonym terminie.

W razie dodatkowych pytań do zamówienia, konsultant będzie mógł uzyskać brakujące informacje dzwoniąc do klienta, w tym celu jednak – pamiętaj zaznaczyć w opisie składania zgłoszeń prośbę żeby zamawiający wpisywał w wiadomości także swój numer kontaktowy.

Z wiadomości przychodzących na skrzynkę mailową skonfigurowaną jako skrzynka kampanii (a nie indywidualna skrzynka użytkownika), sprawy tworzą się automatycznie, niezależnie od tego czy agenci są zalogowani do systemu, czy wiadomość została przysłana po godzinach pracy.

Dobre praktyki

Pamiętaj, że potrzebna będzie weryfikacja automatycznie tworzących się spraw, np. czy nie powstały w oparciu o wiadomość email o charakterze reklamowym – przed rozpoczęciem pracy zespołu ustal kto będzie za to odpowiedzialny:

 • Manager, na przykład podczas przydzielania zgłoszeniom opiekunów.
 • Konsultanci, odsiewając błędne zgłoszenia podczas pobierania ich z kolejki.

Zgłoszenia określone jako nieprawidłowe można:

 • Zamknąć przez zmianę statusu na ZAMKNIĘTE (sprawa zakończona ale nie oznaczona jako sukces).
 • Przenieść do Spam (korzystając z kolumny SPAM dostępnej na widokach Zgłoszenia, Zgłoszenia do rozdzielenia i Moje zgłoszenia).

Zgłoszenia powstające z przychodzących wiadomości email konsultant może pobierać do obsługi na dwa sposoby:
1. Przy pomocy przycisku na górnym pasku menu, po prawej stronie ekranu:
 • Kliknij Wybierz kampanię i wybierz z listy Wynajem pojazdów, przycisk zmieni kolor na zielony.
 • Każde następne kliknięcie otworzy kolejną sprawę do obsługi, czyli taką w statusie początkowym lub przeterminowane oddzwonienie.

2. Przy pomocy listy spraw:
 • Wybierz z lewego paska menu Zgłoszenia.
 • Przejdź do zakładki Nowe, aby w tabeli znajdowały się tylko sprawy nowo utworzone (z ustawionym statusem początkowym) – nie podjęte jeszcze do obsługi przez żadnego konsultanta..
 • Skorzystaj z opcji filtrowania, aby ograniczyć listę do spraw w kampanii Wynajem pojazdów.
 • Dodatkowo możesz je uszeregować, na przykład po czasie utworzenia lud bacie otrzymania ostatniej wiadomości email w sprawie, by zacząć od najstarszych.
 • Obsługuj sprawy z listy.

Dla kampanii Wynajem pojazdów, zakładamy oczywiście jak najszybszą obsługę, zdarza się jednak że odbieranie połączeń i pobieranie nowych spraw do obsługi, to nie wszystko.

Możliwe jest, że klient będzie chciał zrezygnować z rezerwacji lub zmienić jej parametry, takie tak godzina lub miejsce zdania pojazdu – wtedy zajdzie potrzeba ponownego odszukania konkretnego zgłoszenia. Wszystkie sprawy w kampanii Wynajem pojazdów są widoczne w widoku Zgłoszenia, Moje zgłoszenia (jeśli sprawy mają przypisane właściciela) i Sprawy – po wykorzystaniu filtra Kampania. Dodatkowo można je oczywiście filtrować także po szeregu innych parametrów, co umożliwia sprawne wyszukanie żądanego zgłoszenia.

Dla części sytuacji potrzebny będzie ponowny kontakt z zamawiającym, wtedy wykorzystuje się ustawienie terminu przy pomocy statusu Przypomnienie, takie sprawy będą dodatkowo dostępne na liście widoku Przypomnienia. Dla ułatwienia przeglądania można go przefiltrować, wybierając kampanię Wynajem pojazdów i dodatkowo na przykład posortować po terminie kontaktu.

Pomocne

Każdy Widok, taki jak na przykład Zgłoszenia możesz dostosować do swoich potrzeb:

 • Ustawić sortowanie i filtrowanie danych. Zapisać filtrowanie w postaci zakładki wariantu widoku.
 • Edytować listę widocznych przycisków filtrów.
 • Edytować szerokość i kolejność kolumn oraz które z nich mają być widoczne.
 • Zmienić wysokość wierszy.

Dobre praktyki

Aby ułatwić pracę konsultanta:

 • Gdy przypiszesz grupie spraw właściciela (konkretnego konsultanta, który będzie ich opiekunem), trafią one do indywidualnego widoku Moje zgłoszenia danego użytkownika. Na potrzeby monitorowania prac zespołu, sprawy te będą dla managera nadal widoczne także na liście Zgłoszenia i Sprawy.
 • Sprawom możesz nadawać też podwyższony priorytet (domyślnie wszystkie nowe sprawy mają ustawiony niski priorytet). Będzie to informacja dla konsultantów, które ze spraw powinni obsłużyć jako pierwsze.

Aby przypisywać opiekuna sprawom trafiającym do kampanii Wynajem pojazdów, najlepiej użyj widoku Zgłoszenia do rozdzielenia. Zawiera on tylko sprawy, które nie mają ustawionego właściciela.

 • Przefiltruj widok pod katem kampanii Wynajem pojazdów.
 • Jeśli spraw na liście jest bardzo dużo, możesz dodać też filtr przedziału dat otrzymania maila. Po pierwsze wykluczy to nowe sprawy z innych źródeł (na przykład takie utworzone przez konsultantów z połączeń telefonicznych, ale jeszcze nie zaktualizowane do nowego statusu obsługi), a po drugie da Ci możliwość zaczęcia od zgłoszeń najstarszych, czyli zapewne najpilniejszych.

Właściciela możesz ustawić w sprawie na trzy sposoby:

 • Kliknij na link w kolumnie Nr sprawy i wejdź na kartę sprawy. Skorzystaj z pola nagłówka Dodaj właściciela. Z listy rozwijanej wybierz odpowiedniego użytkownika (w roli agent lub koordynator, ponieważ tylko oni mają możliwość obsługi telefonu). Po wprowadzeniu zmian, pamiętaj o konieczności ponownego zapisania sprawy.
 • Bezpośrednio na widoku Zgłoszenia do rozdzielenia lub Zgłoszenia – użyj list rozwijanych w polach kolumny Właściciel. Wybierz odpowiedniego użytkownika (w roli agent lub koordynator) i zatwierdź wszystkie nowe ustawienia klikając Zapisz zmiany w prawym górnym rogu okna.
 • Dla sytuacji gdy potrzebujesz ustawić właściciela większym grupom spraw na raz – przy pomocy funkcji wielozaznaczenia  i akcji na grupach spraw. Na widoku Zgłoszenia do rozdzielenia, Zgłoszenia lub Sprawy możesz doprecyzować listę zgłoszeń przy pomocy filtrowania, a następnie zaznacz wybrane pozycje w polach po lewej stronie każdego wiersza. Pojawi się menu akcji na grupie, wybierz z listy Ustaw właściciela i przypisz określonego agenta całej grupie spraw.
Sprawy pochodzące z kanału połączeń telefonicznych

Gdy konsultant ustawi swój status na taki, który oznacza także zalogowanie do przychodzącej kolejki połączeń, będzie gotów do obsługi. Połączenie od klienta otworzy kartę telefonu w prawym górnym rogu okna aplikacji. Odebrane połączenie stanie się podstawą do założenia nowego zgłoszenia w Systell Contact Center.

Karta połączenia, pod obszarem danych dzwoniącego i obszarem funkcji dodatkowych, zawiera zielony przycisk ODBIERZ.

Po odebraniu połączenia konsultant musi przypisać połączenie do zgłoszenia:
1. Jeśli jest to połączenie z numeru, który już wcześniej kontaktował się z firmą, przypisane do niego dane osobowe wyświetlą się na karcie telefonu.

 • Gdy kursor myszy znajdzie się na obszarze karty telefonu, pojawi się dostępna opcja Ostatnia sprawa. Kliknij w nią. Otworzy się karta sprawy, w której ostatnio zapisano połączenie z tym numerem telefonu.
 • Jeśli jest ona w kampanii Wynajem pojazdów, zapoznaj się ze statusem sprawy i dodanymi notatkami. Jeśli klient dzwoni w związku z tym samym zgłoszeniem, kontynuuj obsługę klienta.
 • Jeśli sprawa jest w innej kampanii lub rozmowa dotyczy nowego zlecenia, zamknij tę kartę i przejdź do postępowania jak w punkcie 2..
Ważne

Jest też możliwość, że dane klienta znajdują się w bazie danych, np. wprowadzone na potrzeby kampanii handlowej, jednak jeszcze nie nawiązano kontaktu z tą osobą. Wtedy na karcie telefonu będzie widoczne imię i nazwisko dzwoniącego, jednak opcja Ostatnia sprawa nie będzie dostępna (ponieważ do tego numeru telefonu nie przypisano jeszcze żadnej sprawy).

2. Jeśli jest to połączenie z numeru, którego nie ma w bazie danych – informacje o kliencie trzeba będzie wprowadzić podczas zakładania sprawy.

 • Na karcie telefonu kliknij DODAJ SPRAWĘ. Otworzy się pusta karta sprawy, uzupełnij dane dzwoniącego.
 • Dalej przetwarzaj zgłoszenie – uzupełnij informacje w formularzu i ustaw odpowiedni status.

Dobre praktyki

Aby ułatwić pracę konsultanta:

 • Pamiętaj, że sprawę trzeba zapisać przed zamknięciem karty. W przeciwnym razie wprowadzone dane przepadną. Dobrym rozwiązaniem jest, aby konsultanci mieli w scenariuszu działania uwzględnione kliknięcie ZAPISZ na karcie sprawy zaraz po jej utworzeniu i uzupełnieniu podstawowych informacji wymaganych do zapisu.
 • Dodatkowym ułatwieniem będzie, jeśli agent zakładając sprawę skorzysta z funkcji Dodaj właściciela i przypisze się jako opiekun do nowego zgłoszenia. Dzięki temu znajdzie je później w indywidualnym widoku Moje zgłoszenia.

Poprawna realizacja zgłoszeń

Dobre praktyki

Konsultanci często odpowiadają za obsługę różnych kanałów kontaktu. W przerwach między połączeniami mogą samodzielnie pobierać kolejne zgłoszenia utworzone automatycznie z wiadomości email. Jednak jeśli użytkownik z przypisanym telefonem ustawi swój status na taki, który oznacza także zalogowanie do kolejki połączeń – deklaruje swoją gotowość do obsługi przychodzących rozmów telefonicznych.

Obsługa zgłoszeń opiera się o element aplikacji zwany kartą sprawy. Zawiera one wszystkie niezbędne informacje, pogrupowane w poręczny sposób:

 • Nagłówek – zawiera podstawowe informacje, jak unikatowy numer sprawy i jej tytuł oraz ustawiony obecnie status z możliwością jego zmiany. W tej kampanii dodatkowo umieściliśmy tu pola z numerem rezerwacji i numerem zlecenia partnera (na przykład firmy współpracującej, która udostępnia do wynajmu także swoje samochody). Nieuzupełnienie pól dodatkowych nie ma wpływu na dalszą obsługę, mają charakter pomocniczy i można je wykorzystać w raportowaniu.
 • Zakładka Formularz – tutaj znajduje się scenariusz rozmowy z klientem, do uzupełnienia przez konsultanta.
 • Zakładka Powiązane kontakty – masz możliwość powiązania kontaktu przypisanego do tej sprawy z innym, na przykład, jeśli są to osoby z tej samej firmy.
 • Zakładka Aktywności – zawiera historię sprawy, w tym informacje o zmianie statusu, zapis połączeń wraz z możliwością ich odsłuchania, maile i SMSy. Możesz tu także dodać notatkę i załączyć dodatkowe pliki.
 • Dane kontaktu – tutaj znajdują się dane klienta, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.
Dobre praktyki

Pamiętaj o uzupełnianiu i uaktualnianiu danych kontaktu. Na przykład – to, że w kampanii Wynajem pojazdów korzystasz tylko z telefonicznego kanału komunikacji, nie znaczy, że w przyszłości nie będziesz chciał przydzielić danego klienta do kampanii mailowej. Dobrze jest uwzględnić w scenariuszu rozmowy dla konsultantów także kompletowanie dodatkowych informacji.

 • Status nowej sprawy to OCZEKUJĄCY NA PODJĘCIE.
Dobre praktyki

W scenariuszu rozmowy:

 • Po nawiązaniu połączenia, konsultant powinien przywitać się, przedstawić i zapytać klienta w czym może pomóc.
 • Przeprowadzając rozmowę, konsultant powinien zadawać pytania pomocnicze i uzyskać podstawowe informacje potrzebne do realizacji zamówienia oraz uzupełnienia formularza, wraz z notatką – między innymi: typ pojazdu wraz z dodatkowymi cechami (np. fotelik dla dziecka), czas i miejsce dostarczenia pojazdu, czas i miejsce zwrotu pojazdu.
 • Po uzupełnieniu pól wymaganych, konsultant powinien niezwłocznie zapisać sprawę.
 • Po przyjęciu zgłoszenia, konsultant powinien podziękować rozmówcy za kontakt.

Pomocne

Korzystając z funkcji telefonii w Systell Contact Centrer do obsługi infolinii przychodzącej możesz także:

 • Kliknąć na karcie telefonu Przekierowanie i przełączyć rozmowę z klientem do innego agenta lub na numer zewnętrzny, na przykład pracownika innego działu.
 • Użyć przycisku Zawieś – klient usłyszy nagranie z muzyką, a Ty będziesz mieć czas by skonsultować się z innym pracownikiem.
 • Połączyć dwa powyższe korzystając z opcji transfer z konsultacją, czyli najpierw połączyć się z specjalistą, a następnie przekierować do niego rozmowę z klientem.

Dobre praktyki

Aby upłynnić pracę z klientem i nie narażać rozmówcy na okresy oczekiwania w trakcie trwania rozmowy – konsultant może nie wykonywać wszystkich notatek w trakcie połączenia. Najważniejsze, by upewnił się, że dobrze zrozumiał podane informacje, szczególnie dane osobowe lub numery zamówień. Jeśli agent nie zdąży zanotować ich podczas rozmowy, będzie mógł po jej zakończeniu odsłuchać nagranie w zakładce karty sprawy Aktywności i uzupełnić kartę sprawy.

Dokładność opisu zgłoszenia jest istotna dla jakości obsługi. Warto uczulić konsultantów w tym względzie, jednocześnie zapewniając im czas po połączeniu na uzupełnianie informacji.

Zależnie od przebiegu rozmowy należy w sprawie ustawić odpowiedni status:
 • Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji związanych ze zgłoszeniem i przekazaniu do realizacji (na przykład wprowadzeniu danych samochodu i terminu najmu do systemu działu dostarczającego pojazdy) – ustaw status W TRAKCIE REALIZACJI.
 • Jest możliwość, że sprawa wymaga odłożenia w czasie. Na przykład gdy dostępność danego modelu pojazdu wymaga dodatkowego potwierdzenia u podwykonawcy, a nie ma możliwości uzyskania odpowiedzi podczas rozmowy. Wtedy masz do dyspozycji status PRZYPOMNIENIE. Wybierz z kalendarza odpowiedni termin, za pół godziny lub innego dnia oraz czego dotyczy przypomnienie
 • (ODDZWONIENIE, MAIL/SMS, KONSULTACJA). Tak oznaczona sprawa znajdzie się dodatkowo na liście widoku Przypomnienia, a o ustawionej porze system wyświetli właścicielowi sprawy odpowiedni komunikat.
 • Może zajść sytuacja, gdy przyjęte zgłoszenie trzeba przekazać do obsługi przez inny dział. Na przykład gdy klient zadzwoni w sprawie swojej rezerwacji ale w toku rozmowy okaże się, że chce ją reklamować. Użyj statusu OBSŁUGIWANY PRZEZ INNY DZIAŁ i poinformuj przełożonego o potrzebie przekazania spawy do odpowiedniego zespołu.
 • Gdy obsługa zgłoszenia została zakończona pomyślnie – ustaw SUKCES. Jest to status widoczny w raportach podsumowujących wydajność kampanii.
 • Może się zdarzyć, że sprawę trzeba zakończyć z powodu innego niż powodzenie. Na przykład gdy klient zdecydował się odwołać rezerwację. Wtedy użyj NIEPOWODZENIE. Tutaj dodatkowo wymagane jest podanie przyczyny zamknięcia.
 • Jak każdy numer telefonu, także numer infolinii obsługującej zgłoszenia, może dostać się na listę kontaktów do pozyskania w innej firmie handlowej. Powstająca w ten sposób sprawa może źle wpływać na statystyki i zaciemniać obraz zakresu prac konsultantowi, dlatego najlepiej oznaczyć ją jako nieprzeznaczoną do obsługi, ustawiając status PRZENIEŚ DO SPAM.

Dobre praktyki

Ustawianie dla sprawy właściwego statusu jest bardzo ważne.

Dzięki niemu konsultant ma możliwość lepszej organizacji pracy.

Bieżące aktualizowanie statusu sprawy umożliwia też monitorowanie pracy zespołu i przebiegu realizacji projektu oraz usprawnia zarządzanie.

Ważne

Pamiętaj kliknąć ZAPISZ lub ZAPISZ I ZAMKNIJ w prawym górnym rogu karty sprawy, zanim pobierzesz kolejne zgłoszenie do obsługi.

Wszystkie pola niezbędne do zapisu sprawy są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Monitorowanie pracy konsultantów

Monitorowanie pracy zespołu to proces ciągły, wykonywany równolegle do realizacji codziennych zadań przez konsultantów. Dostarcza informacji nie tylko na temat jakości i wydajności użytkowników przyjmujących zgłoszenia, ale także, co bardzo istotne, na temat trafności zarządzania.
1. Monitorowanie postępu prac na sprawach.
Przy zastosowaniu odpowiedniego filtrowania, można łatwo monitorować przebieg obsługi wynajmu pojazdów.

Na przykład, gdy na widoku Zgłoszenia, przefiltrujesz zakładkę Dzisiejsze tak, aby uzyskać listę spraw w kampanii Wynajem pojazdów i zapiszesz sobie to filtrowanie w postaci zakładki – codziennie łatwo skontrolujesz ile nowych zgłoszeń wpłynęło do systemu i na jakich etapach realizacji się znajdują. Dzięki temu możesz na przykład wnioskować, że liczba osób w zespole jest zbyt mała do dobrej jakości obsługi rosnącej liczby spraw.

Gdy wybierzesz z lewego paska menu Monitorowanie (dostępne dla managerów), a dalej zakładkę Agenci – zobaczysz listę przedstawiającą bieżący stan połączeń telefonicznych wszystkich zalogowanych konsultantów.

Dzięki temu możesz w czasie rzeczywistym analizować obciążenie zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie rezerwacji.

Dobre praktyki

Jeśli potrzebujesz prowadzić kontrolę i ocenę jakości rozmów prowadzonych przez zespół w tej kampanii – na lewym pasku menu wybierz Aktywności i skorzystaj z zakładki Połączenia.

Użyj filtrowania, aby wyświetlić rejestr połączeń z kampanii Wynajem pojazdów i dodatkowo na przykład z określonego dnia.

Wybrane rozmowy możesz odsłuchać i przypisać im ocenę – liczbową z listy lub wpisać własne uwagi w polu tekstowym.

Tworzenie raportów dotyczących procesu

Raportowanie to funkcja bardzo ważna dla analizy pracy zespołu i jego wyników. Tak jak monitorowanie statusu spraw i połączeń jest rozwiązaniem na potrzeby zarządzania krótkoterminowego – pracy bieżącej, tak raportowanie może przedstawiać dane dotyczące dłuższych przedziałów czasu i mieć wpływ na planowanie całego procesu.
Aby przygotować przykładowy raport wyników w kampanii wynajmu pojazdów:
 • Z lewego paska menu wybierz Raporty (dostępne dla managerów).
 • Wybierz z listy Statystyki kampanii.
 • Ważne jest ustawienie przedziału dat, dla którego ma być wygenerowany raport, na przykład tak, aby obejmował konkretny miesiąc.
 • Gdy zdefiniujesz potrzebne Ci parametry – kliknij Odśwież.
W tabeli wyników odszukaj kampanię Wynajem pojazdów i porównaj liczbę wszystkich spraw z liczbą spraw zamkniętych.

Dzięki temu możesz ocenić wydajność procesu.

Aby wyeksportować tak uzyskane dane, kliknij Podgląd wydruku.

Następnie wybierz plik, w jakim formacie chcesz utworzyć. Gdy klikniesz jedną z pozycji na liście, zapisywanie pliku rozpocznie się automatycznie.
Czy artykuł był pomocny?