Centrum pomocy / Dashboard

Dashboard

 

To pierwsze co konsultant zobaczy po zalogowaniu się do systemu. Dashboard ułatwia codzienną pracę, dzięki przedstawieniu w przystępny sposób danych na temat bieżącego dnia. Znajdziesz tu liczniki związane z produktywnością oraz listę ostatnich aktywności.

Pomocne

Jest to widok dostępny tylko dla użytkowników w roli agent lub koordynator.

Korzyści biznesowe
 • Dzięki licznikom zrealizowanych czynności, z podziałem na obsługiwane kanały kontaktu, konsultant ma świadomość swojej dziennej produktywności. Jeśli nie spełnia zdefiniowanych wymagań, wie o tym już przed rozmową z przełożonym.
 • Mając dostęp do wykresów czasu pracy, z podziałem na dostępne tryby pracy i przerwy, konsultant wie czy danego dnia ma jeszcze możliwość pójścia na przerwę, czy wykorzystał swój limit.
 • Lista ostatnich aktywności ułatwia i przyspiesza odnalezienie np. ostatnio obsługiwanej sprawy, której zakładkę zamknęło się przez przypadek.

Dane konsultanta

U góry Dashboard, po lewej stronie, znajduje się awatar, imię i nazwisko zalogowanego użytkownika. Po prawej znajdziesz przypisany do nie go w systemie wewnętrzny numer telefonu.

dashboard - dane konsultanta

 

Liczniki

Kolorowe kafelki, to liczniki aktywności poszczególnych typów: połączeń, maili, SMSów, chatów. Ich liczba zależy od konfiguracji konta użytkownika, np. jeśli agent nie ma dodanego adresu email, nie będzie miał na swoim Dashboard licznika email.

Liczniki aktualizują się automatycznie podczas pracy agenta. Duża liczba oznacza aktywności danego typu obsłużone tego dnia, poniżej znajdziesz podział na przychodzące i wychodzące.

dashboard - liczniki

Pomocne

Licznik Rozmów dzisiaj sumuje tylko połączenia odebrane.

 

Ostatnie aktywności

Kolejny obszar, to Ostatnie aktywności. Znajdziesz tu listę najnowszych czynności związanych z obsługa klienta, zrealizowanych na koncie tego użytkownika.
dashboard - ostatnie aktywności
Ikona po lewej określa co to za aktywność:
ikona - połączenie wychodzące   to połączenie wychodzące;
ikona - połączenie przychodzące   to połączenie przychodzące;
ikona - email wychodzący   tak oznaczony jest email wychodzący;
ikona - email przychodzący   email przychodzący występuje na tej liście tylko jeśli konsultant ma skonfigurowaną prywatną skrzynkę odbiorczą, emaile przychodzące do spraw nie będą widoczne na tej liście, nie są bezpośrednio powiązane z konkretnym użytkownikiem;
ikona - SMS wychodzący   to SMS wychodzący ze sprawy, lub przypisany tylko do wybranego kontaktu;
ikona - notatka    pojawi się, gdy do sprawy zostanie dodana notatka;
ikona - załącznik   oznacza, że do sprawy dodano załącznik;
ikona - inna zmiana   wpis z taką ikoną oznacza, że w sprawie dokonano jakiejś zmiany, np. właściciela lub statusu.
Obok każdej ikony znajduje się informacja o tym, ile czasu upłynęło od zrealizowania danej aktywności.
Dalej znajdziesz odpowiednio:
 • tytuł sprawy – jeśli jest to aktywność powiązana ze sprawą, czyli np. email wysłany z kary spawy lub połączenie wykonane z karty sprawy;
 • nazwa kontaktu – jeśli jest to aktywność powiązana tylko z kontaktem, np. SMS wysłany z karty sprawy, SMS wysłany przez akcję na grupie kontaktów lub notatka dodana w zakładce Aktywności karty kontaktu;
 • rodzaj aktywności – jeśli jest to na przykład połączenie nie powiązane ani ze sprawą, ani z kontaktem (np. wykonane przez wybranie numeru na klawiaturze okna połączenia).

Pomocne

Kliknięcie w tytuł sprawy na liście ostatnich aktywności, spowoduje otwarcie karty tej sprawy.

Kliknięcie w nazwę kontaktu na liście ostatnich aktywności, spowoduje otwarcie karty tego kontaktu.

Dla ułatwienia obszar Ostatnie aktywności zawiera cztery zakładki:

 • wszystkie – tu znajdziesz powiadomienia o trzydziestu ostatnich aktywnościach wszystkich rodzajów, wykonanych na tym koncie użytkownika;
 • połączenia – zawiera ostatnie połączenia, bez względu na kierunek (przychodzące i wychodzące);
 • e-mail – zawiera ostatnie aktywności typu email;
 • sms – zawiera ostatnie aktywności typu SMS.

Pomocne

Na każdej zakładce wyświetlane jest do trzydziestu ostatnich aktywności.

Jeśli potrzebujesz dostępu do pełnej historii aktywności poszczególnych rodzajów, znajdziesz je na widokach Połączenia, Email i SMS w grupie Aktywności.

 

Wykresy czasu pracy

Obok listy ostatnich aktywności znajdują się zestawienia, które pokazują ile czasu tego dnia użytkownik spędził w jakim trybie pracy lub przerwy. Dodatkowo znajduje się tu informacja o udziale procentowym poszczególnych trybów w czasie od zalogowania. Wykresy, dla uproszczenia, prezentują tylko ogólne grupy
 • dostępny – to czas spędzony z ustawionym dowolnym z trybów pracy (zielone);
 • niedostępny – to czas spędzony z ustawiony dowolnym z trybów przerwy (czerwony);
 • aftercall – jest to też tryb przerwy (chociaż jest to czas przeznaczony na pracę po połączeniu, a nie faktyczną przerwę od obsługi zgłoszeń), jednak ustawiany automatycznie przez system i nie dający możliwości zmiany na na inny przez przełożonego, dlatego też został dodatkowo wydzielony i prezentowany na wykresie (żółty).
dashboard - wykresy czasu pracy

Ważne

Tryb pracy lub przerwy ustawiasz wybierając go z listy na górnym pasku menu (po prawej), jednak pamiętaj, że są też sytuacje w których zmiana trybu jest wykonywana przez przełożonego lub automatycznie przez system.

Czy artykuł był pomocny?